Výsledky studentské ankety pro předmět XP33FLO

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.