Výsledky studentské ankety pro předmět XP33PPD

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.