Výsledky studentské ankety pro předmět XP34ORD

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.