Výsledky studentské ankety pro předmět XP35LMI

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.