Výsledky studentské ankety pro předmět XP37TAS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.