Ekonomické oddělení

Jméno a kontakty Činnost
Mgr. Vondráčková Dagmar
E-mail: vondrda5@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2011
správce položek rozpočtu fakulty
registr darovacích smluv
příjem a převody dotací
rozpočty projektů (nasazení a změny)
evidence příkazců operací a správců rozpočtu
zakládání zakázek (kromě grantů a DČ)
zakládání a rušení bankovních účtů
metodika výběrového řízení
Tkadlečková Irena
E-mail: tkadlire@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3905
pokladna zástup
podklady pro celní řízení
evidence objednávek
platby virtuální kartou
platby tuzemské i zahraniční - KB
platby do zahraničí přes prostředníka
platby šekem
zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů
Němcová Ivana
E-mail: nemcoiva@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2394
evidence objednávek
vystavování objednávek pro NS 13911,13931,13932,13933
úhrada stipendií prostřednictvím TZS
platby virtuální kartou
platby tuzemské i zahraniční - KB
platby do zahraničí přes prostředníka
platby šekem
zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů
Pulkertová Dana
E-mail: pulkedan@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2008
pokladna - příjem a výplata hotovosti
(drobné vydání, zálohy na ZC, stipendia zahr.studentů,
výplaty zaměstnanců v hotovosti)
výběr hotovosti v bance
inkaso přijatých šeků
hlášení INTRASTAT, Výkaz o dovozu a vývozu služeb
Turková Alena
E-mail: turkoale@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-5803
evidence objednávek
platby tuzemské i zahraniční - KB
platby do zahraničí přes prostředníka
platby šekem
zpracování přijatých i vydaných faktur a dalších daňových dokladů
zpracování faktur za pronájmy pro TPO
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová