Zaměstnanecké oddělení

Jméno a kontakty Činnost
Ing. Dřímalová Kateřina
E-mailail: drimakat@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2019
Vedoucí oddělení
Správce položek rozpočtu fakulty pro mzdovou oblast
Drápalová Alena
E-mail: drapaal1@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3906
Dohody o provedení práce
Životní a pracovní výročí
Hlášení ÚP
Bělecká Marta
E-mail: belecka@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2020
Pracovní smlouvy a jejich změny
REDOP, Zdravotní prohlídky
Hošková Pavla
E-mail: hoskopa1@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-5838
Mzdová agenda K13113, K13114, K13133 a K13136
Odměny z DPP a DPČ
Humrová Drahomíra
E-mail: humrova@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3902
Vystavování mzdových výměrů
Sledování mzdových postupů
Výkaz škol
Juřenová Alena
E-mail: jurenale@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2013
Mzdová agenda K13101, K13101-13104, K13115-K13132, K13134-13135, K13137, K13139, K13394
Tojšlová Petruše
E-mail: tojslpet@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3994
Dohody o pracovní činnosti
Dohody o zabezpečení výuky
Zpracování podkladů pro mzdové přehledy fakulty
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.