Zaměstnanecké oddělení

Jméno a kontakty Činnost
Ing. Dřímalová Kateřina
E-mailail: drimakat@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2019
Vedoucí oddělení
Správce položek rozpočtu fakulty pro mzdovou oblast, pracovní smlouvy a jejich změny, REDOP, ÚP, zadávání změn v CRI, přeúčtovávání mzdových nákladů, personální a mzdové výkaznictví.
Bělecká Marta
E-mail: belecka@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2020
Pracovní smlouvy a jejich změny, REDOP, zdravotní prohlídky, ÚP, zadávání změn v CRI
Rybová Ivana
E-mail: ryboviva@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3906
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, životní a pracovní výročí, ÚP, zadávání změn v CRI
Hošková Pavla
E-mail: hoskopa1@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-5838
Mzdová agenda pro pracoviště 13373, 13393, 13136 a děkanát, odměny z DPP a DPČ, týkající se těchto pracovišť
Kabourková Věra
E-mail: kabouver@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3994
Mzdová agenda pro pracoviště 13101, 13102, 13104, 13113, 13114, 13115, 13116, 13132 + 13394, 13138, odměny z DPP a DPČ, týkající se těchto pracovišť
Ing. Tomášková Dana
E-mail: tomasda5@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2013
Mzdová agenda pro pracoviště 13117, 13131, 13133, 13134, 13135, 13137, 13139, odměny z DPP a DPČ, týkající se těchto pracovišť
Vrbová Sofie
E-mail: vrbovsof@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3902
Vystavování mzdových výměrů, sledování mzdových postupů, nastavování zdrojů financování, Výkaz škol, Trexima
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová