Zaměstnanecké oddělení

Jméno a kontakty Činnost
Ing. Dřímalová Kateřina
E-mailail: drimakat@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2019
Vedoucí oddělení
Správce položek rozpočtu fakulty pro mzdovou oblast, pracovní smlouvy a jejich změny, dohody o provedení práce, životní a pracovní výročí, ÚP
Bělecká Marta
E-mail: belecka@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2020
Pracovní smlouvy a jejich změny
REDOP, Zdravotní prohlídky, ÚP
Hošková Pavla
E-mail: hoskopa1@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-5838
Mzdová agenda 13113, 13114, 13133, 13136, SVTI a děkanát
Odměny z DPP a DPČ
Juřenová Alena
E-mail: jurenale@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2013
Mzdová agenda 13101, 13115, 13116, 13117, 13131, 13134, 13135, 13137, 13139
Kabourková Věra
E-mail: kabouver@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3994
Mzdová agenda 13102, 13104, 13132, 13138, 13394, dohody o pracovní činnosti, ÚP
Vrbová Sofie
E-mail: vrbovsof@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3902
vystavování mzdových výměrů, sledování mzdových postupů, nastavování zdrojů financování, Výkaz škol, Trexima
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová