ČeskyEnglish

Výběrové řízení

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky

pro pracoviště katedra počítačů – oblast databázové systémy; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, kvalitní publikační činnost s ohlasem, znalost AJ a relevantní zahraniční zkušenost.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání vědecké činnosti v oblasti databázových systémů, softwarového inženýrství nebo příbuzných oblastech počítačových věd, vedení doktorandů, získávání grantů a výuka v předmětech, které se týkají zejména databází a velkých dat; dále obecně programování, objektového modelování a projektového řízení. Přednost má uchazeč s vynikajícími výzkumnými výsledky, který se bude schopen prokázat zkušenostmi s vedením výzkumných týmů a úspěšným vedením doktorandů. Důležitým kritériem pro výběr uchazeče bude schopnost získávat grantové prostředky.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze a odpovídající očekávanému výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 9. 2. 2017 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, tel: 2 2435 2019, drimakat@fel.cvut.cz

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.