Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.). Teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C apod., zájem o pedagogickou práci, znalost AJ.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Nástup dle dohody. Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 13.6.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz  s označením „Výběrové řízení“.

13.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – profesora/profesorky pro katedru počítačů – oblast umělé inteligence

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – profesora/profesorky

katedra počítačů – oblast umělé inteligence - plánování – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. technického zaměření, titul profesor nebo ekvivalentní zkušenosti, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Uchazeč by měl mít zkušenost s návrhem a vývojem aplikací umělé inteligence. Očekává se výuka v relevantních předmětech, schopnost samostatné vědecké práce, publikační činnost, získávání grantových prostředků a vedení studentských projektů a závěrečných prací.

Nástup ihned nebo dohodou. Platové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 13.6.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením “Výběrové řízení”.

13.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků – výuka anglického jazyka

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků

výuka anglického jazyka – plný úvazek; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: rodilý mluvčí anglického jazyka, VŠ vzdělání v oboru, způsobilost pro pedagogickou práci. Výhodou jsou praktické zkušenosti s výukou na VŠ (včetně přípravy kurzů a výukových materiálů).

Předpokládaný nástup září 2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků – výuka španělského jazyka

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru jazyků

výuka španělského jazyka – částečný úvazek; 1místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oboru, způsobilost pro pedagogickou práci, aktivní znalost angličtiny (včetně schopnosti v ní vyučovat). Výhodou jsou praktické zkušenosti s výukou na VŠ (včetně přípravy kurzů a výukových materiálů) a zahraniční praxe.

Předpokládaný nástup září 2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky případně lektora/lektorky pro katedru počítačové grafiky a interakce

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky případně lektora/lektorky

katedra počítačové grafiky a interakce – oblast VR, vývoje počítačových her a multimediálních aplikací; 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D. vítán, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci, publikační činnost, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Předpokládaný nástup dle dohody, ideálně 1.9.2020. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti pedagogiky, vědecké práce a získávání prostředků v průmyslových či vědeckých projektech.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 4.6.2020 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

04.06.2020
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová