Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 1 místo.

Kvalifikační předpoklady:

  • držitel magisterského nebo inženýrského titulu v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika, aj.)
  • teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C apod.
  • zájem o pedagogickou práci
  • znalost AJ

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména přípravu a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Nabízíme:

  • Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.
  • Práce v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT.
  • Vysokou míru odpovědnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 1. 6. 2019 včetně  na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová - vedoucí zaměstnaneckého oddělení,
tel: 224 352 019, drimakat@fel.cvut.cz

01.06.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová