Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry elektrotechnologie, vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce, vedoucí katedry elektroenergetiky, vedoucí katedry měření

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo

 • vedoucí katedry elektrotechnologie
 • vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce
 • vedoucí katedry elektroenergetiky
 • vedoucí katedry měření

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti výhodou
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup dle konce funkčního období vedoucího konkrétního pracoviště nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 30 dnů od zveřejnění v tisku v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 20.2.2020 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.02.2020

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky

katedra počítačů – oblast programování a softwarových systémů; 3 místa

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.). Teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C, apod., zájem o pedagogickou práci, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou.

Od uchazeče se očekává aktivní vykonávání pedagogické činnosti v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pro oblast pedagogiky nadstandartní platové podmínky v závislosti na očekávaném výkonu.

Nabízíme: Práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na věhlasné katedře ČVUT. Možnost odborného růstu a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů.

Strukturovaný životopis, fotokopie dokladů o vzdělání, přehled o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 20.2.2020 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo na mail: drimakat@fel.cvut.cz

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

20.02.2020

Pracovník na pozici technik/mechatronik vývoje robotů

Katedra kybernetiky je jedním z největších vědeckovýzkumných pracovišť FEL ČVUT. Špičkové robotické pracoviště v rámci katedry kybernetiky, které se úspěšně účastní mezinárodního výzkumu, projektů i soutěží (např. DARPA Subterranean challenge), hledá kvalifikovaného uchazeče v oblasti robotiky a mechatroniky.
Náplň práce

V závislosti na kvalifikaci uchazeče práce může zahrnovat:

 • Údržbu robotického hardware - např. řešení poruch, oprava vlastními silami či ve spolupráci s výrobcem
 • Návrh a popř. konstrukce přídavných modulů na existující platformy a pro robotické experimenty - senzorické a motorické komponenty, přídavné konstrukce, atd.
 • Údržba software souvisejícího s roboty
 • Návrh elektronických desek
 • Sběr dat - asistence u experimentů s robotickými platformami
 • Komunikace s dodavateli, výběr a nákup nových zařízení
 • Participace na výzkumu v rámci skupiny

Základní požadavky

 • VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru - např. v elektrotechnice, kybernetice, robotice, informatice či mechatronice
 • alespoň pasivní znalost AJ na úrovni porozumění technických manuálů

Výhodou je

 • zkušenost s roboty, i v rámci “hobby robotiky” / “RC servo modelářství” apod.
 • praktická znalost práce s elektronikou
 • 3D tisk
 • celková zručnost, pájení apod.
 • Linux, ROS (Robot Operating System), programování
 • údržba softwarových úložišť (např. práce s git)
 • znalost konfigurace počítačových sítí
 • aktivní znalost AJ

Nabízíme

 • plat při plném úvazku v rozmezí 40 - 60 000 Kč hrubého měsíčně podle kvalifikace a pracovních zkušeností
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • práci s nejnovějšími technologiemi
 • práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním kolektivu; tvůrčí a přátelské prostředí
 • stabilní zaměstnání na HPP s možností flexibilní pracovní doby
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností v centru města – Praha 2
 • nástup možný ihned
 • možnost výjezdů do zahraničí v rámci soutěží či mezinárodních projektů

Práce je možná na plný i zkrácený úvazek. Vhodné i pro absolventy.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

Pro více informací viz:
https://cyber.felk.cvut.cz/research/groups-teams/vras/
https://cyber.felk.cvut.cz/research/groups-teams/humanoids/
https://robotics.fel.cvut.cz/cras/

12.02.2020
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová