Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry jazyků.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vedoucí/ho katedry jazyků.

 • Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru se zaměřením na angličtinu, titul Ph.D. výhodou, nejméně 5 let odborné praxe, předpoklady pro řídicí a pedagogickou práci, morální bezúhonnost.
 • Předpokládaný nástup 1.9.2019
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: doklady o kvalifikaci, profesní životopis, přehled pedagogického a případně vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (výuka, zahraniční praxe, publikační činnost, vedení grantových a studentských projektů), stručný nástin odborných, pedagogických a organizačních záměrů pro řízení katedry ve funkčním období. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty v elektronické podobě v textově prohledatelných souborech ve formátu pdf.
 • Podrobnější informace o předmětném pracovišti - http://jazyky.fel.cvut.cz/.

Přihlášku s výše uvedenými přílohami je nutné doručit do 16.5.2019 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6. Obálku označte nápisem „výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 16.5.2019 včetně.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

 

16.05.2019

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry fyziky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo vedoucí katedry fyziky

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost
 • dobrá pracovní znalost anglického a českého jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu a o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty v elektronické podobě v textově prohledatelných souborech ve formátu pdf

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup srpen 2019 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 16.5.2019 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Přihlášky se přijímají do 16.5.2019 včetně.

16.05.2019

Administrativní pracovník/pracovnice pro agendu nákupů a pracovních cest

Katedra kybernetiky FEL ČVUT hledá administrativního pracovníka/pracovnici pro agendu nákupů a pracovních cest

Náplň práce

 • zpracování písemných objednávek zboží a služeb
 • nákupy na tuzemských i zahraničních e-shopech
 • kontrola a zpracování účetních dokladů
 • agenda pracovních cest pracovníků katedry (příprava, organizace, vyúčtování)
 • objednávky a nákup jízdenek, letenek, ubytování a zajišťování dalších požadavků pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty
 • zpracování podkladů k vyúčtování pracovních cest

Základní požadavky

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ
 • trestní bezúhonnost
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Word, MS Excel, popř. Google Docs)
 • pečlivost, spolehlivost, časová flexibilita, administrativní zdatnost, aktivní přístup k řešení problémů, odolnost vůči časovému stresu, schopnost řešení více problémů současně
 • organizační a komunikační schopnosti

Výhodou je

 • základní znalost principů účetnictví
 • zkušenost s administrativou veřejné vysoké školy

Nabízíme

 • práci na špičkovém výzkumném pracovišti v mezinárodním kolektivu; tvůrčí a přátelské prostředí
 • stabilní zaměstnání na HPP s možností flexibilní pracovní doby
 • motivující mzdové podmínky
 • pracoviště s dobrou dopravní dostupností v centru města – Praha 2
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • nástup možný ihned

Katedra kybernetiky je jedním z největších vědeckovýzkumných pracovišť FEL ČVUT.

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mailovou adresu kristina.lukesova@fel.cvut.cz.

05.05.2019

Pracovník na pozici Odborný referent/ka Oddělení pro vědu a výzkum

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme pracovníka na pozici Odborný referent/ka Oddělení pro vědu a výzkum.

Náplň práce:

 • administrativní podpora a realizace projektů OP VVV
  • administrativní činnost související s realizací projektových aktivit
  • participace na přípravě monitorovacích zpráv
  • organizační zajištění projektových schůzek
  • komunikace s ostatními součástmi ČVUT v Praze
  • participace na archivaci projektové dokumentace
 • další administrativní činnosti zajišťované oddělením
  • operativní zapojení do dalších činností zajišťovaných oddělením

Základní požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického směru
 • aktivní znalost AJ
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Google Docs apod.)
 • flexibilita a schopnost týmové práce
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenosti s projektovým řízením v oblasti strukturálních fondů
 • pečlivost a zodpovědnost
 • samostatnost a aktivní přístup k práci.

Pokud Vás předmětná nabídka oslovila, zašlete svůj strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na zaměstnanecké oddělení FEL – drimakat@fel.cvut.cz.

05.05.2019

Katedra měření přijme zaměstnance na pozici vedoucí sekretariátu katedry

Náplň práce:

 • organizace a provoz sekretariátu vedoucího katedry
 • evidence a vedení agendy zaměstnanců a doktorandů
 • zajištění provozní agendy katedry

Základní požadavky na uchazeče:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání
 • aktivní znalost AJ
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel, případně Google Docs, apod.)
 • důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita
 • samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci, administrativní zdatnost
 • schopnost práce pod časovým tlakem
 • schopnost řešit několik problémů současně
 • organizační a komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím a přátelském prostředí, v kontaktu se studenty a mladými vědci
 • stabilní zaměstnání na HPP – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
 • pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování doba neurčitá
 • zajímavé platové podmínky, bonusové odměny v závislosti na kvalitě a výkonu práce
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení (Praha 6)
 • nástup možný 1.5.2019 či dle vzájemné dohody
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám přihlášku a Váš strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz nejpozději do 30.4. 2019.

30.04.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová