Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Pracovník na pozici hlavní ekonom

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze přijme zaměstnance na pozici hlavní ekonom
Náplň práce:

 • Správce rozpočtu fakulty
 • Sledování a práce s rozpočty v ekonomických a účetních systémech
 • Zpracování podkladů pro přiznání k DPH
 • Vytváření statistických přehledů, analýza dat.
 • Schvalování objednávek, závazků, pohledávek
 • Autorizace plateb v elektronickém bankovnictví
 • Evidence darovacích smluv včetně zveřejňování v interním, resp. národním registru smluv.
 • Evidence podpisových vzorů příkazců a správců rozpočtu
 • Příprava podkladů pro zprávy o hospodaření 
 • Vedení malého týmu

Požadujeme:

 • Vzdělání VŠ ekonomického směru
 • Praxi v oboru
 • Základní znalost účetnictví
 • Znalost práce v účetním systému iFIS výhodou
 • Znalost práce na PC (MS OFFICE - Word, Excel). Excel minimálně znalost kontingenčních tabulek a práce s nimi.
 • Zodpovědnost, důslednost, schopnost určování priorit.
 • Schopnost samostatné a týmové práce
 • Znalost AJ na komunikativní úrovni

Nabízíme:

 • Ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT podle praxe a stávajících kompetencí – po zapracování minimální výše 60.000,-Kč
 • 6 týdnů dovolené
 • Příspěvek na stravování        
 • Zázemí vysoké školy, příjemné prostředí 
 • Nástup ihned nebo dle dohody.

Pokud Vás předmětná nabídka zaujala, zašlete nám svoji přihlášku spolu se strukturovaným životopisem s přehledem dosavadní praxe na e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

21.09.2019

Vedoucí sekretariátu katedry fyziky

Katedra fyziky FEL ČVUT přijme zaměstnance na pozici vedoucí sekretariátu katedry
Náplň práce:

 • vedení a koordinace práce sekretariátu katedry
 • administrativní agenda zaměstnanců a doktorandů
 • provozní agenda katedry
 • asistentka vedoucího katedry

Základní požadavky:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání, aktivní znalost AJ slovem i písmem
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Google Docs, apod.)
 • důvěryhodnost, spolehlivost, flexibilita
 • samostatný, aktivní, zodpovědný, systematický a pečlivý přístup k práci
 • administrativní a organizační zdatnost
 • schopnost řešit několik problémů současně, práce v časovém tlaku
 • dobré komunikační schopnosti, ochota učit se novým věcem

Nabízíme:

 • práci v tvůrčím univerzitním prostředí, kontakt se studenty a mladými vědci, kontakt se zahraničními pracovníky a hosty
 • stabilní zaměstnání na HPP, flexibilní pracovní dobu
 • zajímavé platové podmínky, odměny v závislosti na kvalitě a objemu práce
 • 6 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT
 • pracoviště na dobrém dopravním spojení (Praha 6, metro A)
 • nástup možný ihned či dle vzájemné dohody

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete přihlášku a Váš strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na emailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz nejpozději do 20. září 2019.

20.09.2019

Výběrové řízení na funkční místo vedoucí katedry počítačů

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení podle zákona  č. 111/1998 Sb. a Řádu výběrového řízení ČVUT na funkční místo vedoucí katedry počítačů.

Požadavky na uchazeče:

 • profesor nebo docent v příslušném oboru nebo zkušenost v ekvivalentní pozici na prestižní zahraniční univerzitě
 • vědecká a pedagogická praxe v oboru, mezinárodní zkušenost (nejlépe) z dlouhodobého pobytu na prestižním zahraničním pracovišti
 • kladné ohlasy ze studentského hodnocení kvality výuky (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména v posledních pěti letech
 • citační ohlasy vědeckých prací uvedené v mezinárodních databázích
 • schopnost koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště
 • významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti
 • manažerské schopnosti pro vykonávání funkce
 • občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci zaměstnaneckého oddělení fakulty)
 • podrobný profesní životopis
 • čestné prohlášení o současných a očekávaných budoucích pracovních povinnostech a závazcích, a o možných střetech zájmů vůči FEL
 • přehled pedagogického působení v posledních pěti letech (výuka, vedení doktorandů)
 • přehled výsledků studentského hodnocení kvality výuky v posledních pěti letech (pokud uchazeč učil na vysoké škole, kde se takové hodnocení organizuje)
 • přehled vědeckovýzkumného působení v posledních pěti letech (vedení grantů, nejvýznamnější publikace včetně autorského podílu, počet heterocitací ve WoS). Celkový přehled publikací a počtu citací formou výpisu z databáze WoS. Pokud se o funkční místo uchází dosavadní vedoucí katedry, předkládá předchozí projekty a zprávu o jejich plnění
 • nástin odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry po dobu funkčního období (cca dvě strany A4)
 • závazek působit po dobu výkonu funkce na plný pracovní úvazek na FEL a bez souhlasu děkana neprovozovat jinou výdělečnou činnost a neúčastnit se projektů mimo FEL ani přihlášek takových projektů
 • písemný souhlas s distribucí dodaných materiálů v elektronické formě členům výběrové komise s tím, že dodané materiály budou zveřejněny, pokud uchazeč bude vybrán
 • datový nosič s výše uvedenými dokumenty ve formátu pdf.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu. Předpokládaný nástup říjen 2019 nebo dohodou. Přihlášku do výběrového řízení doručte do 7. 9  2019 v zalepené obálce na adresu ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, zaměstnanecké oddělení, Technická 2, 166 27 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

07.09.2019

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro pracoviště katedra matematiky – 1 místo

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oblasti matematiky, vědecký titul Ph.D. vítán, způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci pro oblast matematiky, publikační činnost v mezinárodních matematických časopisech, znalost AJ. Praktické zkušenosti a zahraniční praxe výhodou, perspektiva habilitace.

Předpokládaný nástup dle dohody. Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 7. 9. 2019 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dřímalová

07.09.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová