Aktuálně zveřejněná výběrová řízení

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst na ČVUT se řídí Kariérním řádem FEL zejména Směrnicí o výběrovém řízení, dále se řídí Řádem výběrového řízení. K dispozici je také archiv zveřejněných výběrových řízení.

Nabídka Platí do

Applications for Visiting position in Electric Power Systems

The Dean of the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, invites applications for Visiting position in Electric Power Systems

Priority is given to the field of Electrical Power Engineering, including

 • Power System Analysis
 • Electromagnetic Transients in Power System Networks and Machines
 • Distribution and Transmission Systems
but the call is also open to exeptional candidates from other fields.

This is temporary contract with the duration of 6 months.
The salary is competitive, based on quality and experience of the candidate.

How to apply:

by email to jobs@fel.cvut.cz before September 5, 2018.
Prospective candidates should find a tutor/host among the faculty academic staff.

The applications must include:
The proposed research project with a signed approval of the tutor/host
CV with list of publications and link to full texts of the most important papers
at least one Letter of recommendation of an academic referee

Pre-selected candidates will be invited for remote interview and asked for submitting documents in paper form.

Requirements for postdocs:

 1. A PhD awarded  after  Nov. 19, 2010
 2. At least 2 journal papers published between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases.
 3. Research job or PhD study outside the Czech Republic for at least  2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

Requirements for Senior visiting  scientists:

 1. PhD title received earlier than Nov. 20, 2010
 2. Minimum 3 journal papers published between Nov 20, 2012 and Nov 20, 2017 registered in WoS, Scopus or ERIH databases
 3. Minimum standardized H-index[1] should be 8,5 or higher
 4. Participation on research grant project in the past 5 years
 5. Research job outside the Czech Republic for minimum of 2 years in the period between Nov 20, 2014 and Nov 20, 2017

[1] H = f × h

where f are the following correction factors: for Computer Science 1.75, Engineering 1.70. Materials Science 1.36, Mathematics 1.83, Physics 1.00, Space Science 0.74

05.09.2018

Výběrové řízení na obsazení dvou funkčních míst (celkem 1,5 úvazku) na pozici akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra kybernetiky

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou funkčních míst (celkem 1,5 úvazku) na pozici akademického pracovníka – lektora pro pracoviště katedra kybernetiky – oblast softwarového inženýrství, počítačových věd, informatiky, aplikované matematiky.

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání (počítačové vědy, informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika). Způsobilost pro pedagogickou práci. Znalost některého z programovacích jazyků Java, C, Python, MATLAB apod. Schopnost vyučovat v angličtině výhodou. Titul Ph.D. výhodou.

Náplň práce: Výuka předmětů v oblasti informatiky a počítačových věd (zpočátku především algoritmizace a programování) formou přípravy a vedení cvičení, příp. přednášek. Další činnosti související s výukou (např. příprava výukových a zkušebních materiálů). Spolupráce na projektu HAPKY (http://hapky.fel.cvut.cz) formou přípravy a aktualizace úloh pro středoškoláky. Vedení studentských odborných prací, v případě zájmu a dostatečné kapacity.

Nabízíme: Stravenky, 40 dnů dovolené. Rozmanitou a zajímavou práci v přátelském kolektivu. Každodenní styk s nadanými studenty a možnost pomoci jim stát se technologickými leadery.

Příjemné pracovní prostředí, jistotu a stabilitu. Práci v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Pracovní smlouvu na dobu určitou v prvním roce, v případě oboustranné spokojenosti dále na dobu neurčitou.

Platové podmínky dle vnitřního mzdového předpisu pro zaměstnance ČVUT v Praze, s bonusem odpovídajícím očekávanému výkonu v oblasti pedagogiky.

Práci i na částečný úvazek (alespoň 0.5 úvazku). Nástup od 1.10.2018 nebo dle dohody.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti (včetně datového nosiče s veškerými dokumenty ve formátu pdf) je nutno doručit do 30.8.2018 na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

30.08.2018
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.