Doručení veřejnou vyhláškou - seznam písemností

Seznam písemnosti, které se nepodařilo doručit a doručují se veřejnou vyhláškou, naleznete na Úřední desce ČVUT. Písemnosti lze případně fyzicky převzít na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení na webu, považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová