Doručení veřejnou vyhláškou - seznam písemností

Seznam písemností, které se nepodařilo poštovně doručit a doručují se veřejnou vyhláškou. K případnému převzetí jsou v písemné podobě uloženy na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do patnácti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

Jméno Číslo jednací Datum vyvěšení Datum doručení
Bc. David Ondrášek 4852/13922/19/Fi 11.09.2019 26.09.2019
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová