Doručení veřejnou vyhláškou - seznam písemností

Seznam písemností, které se nepodařilo poštovně doručit a doručují se veřejnou vyhláškou. K případnému převzetí jsou v písemné podobě uloženy na studijním oddělení.

Pokud nebude písemnost převzata do patnácti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení veřejnou vyhláškou.

Jméno Číslo jednací Datum vyvěšení Datum doručení
Igor Kuzevanov ST40/20/13922/Fialo 24.01.2020 08.02.2020
Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová