Double degree program s EURECOM, Francie

Program double degree je realizován mezi francouzskou institucí EURECOM a ČVUT v Praze, FEL. Studium probíhá v rámci magisterského studijního programu Elektronika a Komunikace na straně ČVUT v Praze a programu Mobile Computing Systems na straně instituce EURECOM.

Komu je určen

Tento double degree program je určen denním studentům magisterského studia programu Elektronika a Komunikace studujícím obor Komunikační systémy a sítě.

Požadavky na uchazeče

  • absolvent bakalářského studia přijatý do magisterského programu Elektronika a Komunikace na ČVUT v Praze, FEL.
  • znalost anglického jazyka na úrovni odpovídající úrovni B2 (TOEFL 79-80 (IBT) / IELTS 5.5 / TOEIC 750, Cambridge CAE)

Průběh studia

Studium je rozděleno do pěti semestrů, z nichž první dva stráví student na ČVUT, další dva na univerzitě EURECOM ve Francii a poslední semestr řeší student diplomovou práci ve firmě nebo na jedné z obou univerzit.

Pokud student řeší diplomovou práci ve firmě a vybere si téma z nabídky témat poskytovaných firmami spolupracujícími s institucí EURECOM, tak je mu po dobu řešení diplomové práce firmou vyplácena odměna (řádově tisíce EUR za celou diplomovou práci).

Pokud student nemá certifikát znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2, musí ho nejpozději během studia ve Francii získat, aby mu mohl být udělen francouzský diplom. Akceptovány jsou certifikáty a skóre: TOEFL: 550 (PBT), 213 (CBT), 79-80 (IBT), IELTS 5.5, TOEIC 750, a Cambridge CAE.

Diplomová práce je zpracovávána v anglickém jazyce a je obhajována na obou univerzitách.

Během studia musí student získat alespoň 150 ECTS kreditů (včetně diplomové práce).

Doporučený průchod studiem je uveden v Tabulce průchodu.

Celé studium ve Francii, včetně obhajoby diplomové práce, probíhá v anglickém jazyce.

Po absolvování studia získá student titul inženýr (Ing.) z ČVUT v Praze a titul Master of Science (M.Sc.) z instituce EURECOM.

Přihlášky:

Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na zdenek.becvar@fel.cvut.cz; jako předmět e-mailu uveďte Double degree EURECOM.

Termín podání přihlášek

15. 3. pro všechny zájemce plánující odjezd do zahraničí v zimním semestru daného roku

Další informace

Po dobu studia v EURECOMu  bude studentům poskytnuto stipendium.

Kontaktní osoba za ČVUT

doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
Katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT
e-mail: zdenek.becvar@fel.cvut.cz
telefon: 2 2435 5964

 

Mobile Networks, B2M32MKS
6 ECTS

Advanced Networking Technologies, B2M32PTS
6 ECTS

Digital communications, B2M37DKM
6 ECTS

Digital Signal Processing in Telecommunication, B2M32DZS
6 ECTS

Program compulsory course,
5 ECTS

Optional course,
4 ECTS

Language (French/English) - optional, but recommended

 

Diagnostics and Measurement in Telecommunications, B2M32DMT
6 ECTS

Optical Systems and Networks, B2M32OSS
6 ECTS

Telephony Communication Control, B2M32RTK
6 ECTS

Program compulsory course,
 5 ECTS

Program compulsory course,
5 ECTS

Program compulsory course,
5 ECTS

Language (French/English) - optional, but recommended

 

Semester's project,
6 ECTS

Course from TU Fundamentals in Business, Innovation and Project Management (BIMP),
5 ECTS

Course from TU Software & Systems
5 ECTS

Course from TU Advances in Mobile Computing,
5 ECTS

Course from TU Advances in Mobile Computing,
5 ECTS

Language,
1 ECTS

   

Semester's project,
6 ECTS

Radio Engineering,
5 ECTS

Signal Processing for Communications,
5 ECTS

Course from TU Fundamentals in Business, Innovation and Project Management (BIMP),
5 ECTS

Course from TU Digital Techniques,
5 ECTS

Course from TU Network Systems,
3 ECTS

Course from TU Network Systems,
3 ECTS

Language,
1 ECTS

Company

Diploma thesis,
25 ECTS at CTU

30 ECTS at EURECOM

 

 

Semester I – CTU

Course

Options

ECTS

Mobile Networks

 

6

Advanced Networking Technologies

 

6

Digital communications

 

6

Digital Signal Processing in Telecommunication

 

6

Program compulsory course

Digital Signal processing

Access Networks

Distributed Computing

Information Security

Network Application Diagnostics

Queueing Theory

Big Data Technologies

5

Optional course – humanities

Note: The list of humanities can change over time and courses are not open regularly

Business economics

Business Logistics

Controlling

Ecology and economy

Financial Accouting

Financial Management

History of economy and social studies

History of science and technology 1

History of science and technology 2

History of technology and economic

Marketing Strategies

Marketing

Operations Research

Production Management

Project Management

Psychology for Managers

Quality management

Statistical methods in economics

System Analysis and Decision Making

4

Language (French/English)

optional, but recommended

0

 

Sum ECTS:

33

 

Semester II – CTU

Course

Options

ECTS

Diagnostics and Measurement in Telecommunications

 

6

Optical Systems and Networks

 

6

Telephony Communication Control

 

6

Program compulsory course

Wave Propagation for Wireless Links

Wireless Technologies and Sensor Networks

Coding in digital communications

Radio Navigation

Note: if Digital Signal Processing in Telecommunication is not possible in the 1st semester, then select Coding in digital communications

5

Program compulsory course

Wave Propagation for Wireless Links

Wireless Technologies and Sensor Networks

Coding in digital communications

Radio Navigation

5

Program compulsory course

Wave Propagation for Wireless Links

Wireless Technologies and Sensor Networks

Coding in digital communications

Radio Navigation

5

Language (French/English)

optional, but recommended

0

 

Sum ECTS:

33

 

Semester III – EURECOM

Course

Options

ECTS

Semester's project

 

6

Course from TU Fundamentals in Business, Innovation and Project Management (BIMP)

Introduction to Management

Personal Development and Team Leadership

Entrepreneurship and Capital Venture

Innovation and product development

Intellectual property Law

Sustainable ICTs

5

Course from TU Software & Systems

Software Development methodologies

Operating systems

Secure Communications

Distributed Systems and Cloud Computing

5

Course from TU Advances in Mobile Computing

Advanced Topics in Wireless Communications

Statistical Signal processing

Mobile Applications and Services

Mobile Communication Systems

5

Course from TU Advances in Mobile Computing

Advanced Topics in Wireless Communications

Statistical Signal processing

Mobile Applications and Services

Mobile Communication Systems

5

Language

 

French, or another language if the student is already fluent in French

1

 

Sum ECTS:

27

 

Semester IV – EURECOM

Course

Options

ECTS

Semester's project

 

6

Radio Engineering

 

5

Signal Processing for Communications

 

5

Course from TU Fundamentals in Business, Innovation and Project Management (BIMP)

Introduction to Management

Personal Development and Team Leadership

Entrepreneurship and Capital Venture

Innovation and product development

Intellectual property Law

Sustainable ICTs

5

Course from TU Digital Techniques

Signal Processing Technologies

Chanel Coding theory

Digital Systems, Hardware, Software integration

An Introduction to Web Semantics

5

Course from TU Network Systems

Mobile Advanced Networks

Mobile Networking

Wireless Access Technologies

3

Course from TU Network Systems

Mobile Advanced Networks

Mobile Networking

Wireless Access Technologies

3

Language

 

French, or another language if the student is already fluent in French

1

 

Sum ECTS:

33

 

Semester V – Company or CTU or EURECOM

Course

Note

ECTS

Diploma thesis

25 ECTS at CTU, 30 ECTS at EURECOM

25/30

 

Sum ECTS:

25/30