Konzultační hodiny pedagogických proděkanů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 2/2008, aktualizována 5. 12. 2014

Proděkani pro studium, doc. Jelínek a doc. Jakovenko, jsou studentům ke konzultacím k dispozici pro předem (tj. referentkami či sekretářkou Studijního oddělení) domluvené schůzky, a to výhradně na Studijním oddělení (nikoli na příslušné katedře). S tím souvisí i upravený Doporučený postup studentů na Studijním oddělení.

14. 1. 2008

doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., proděkan

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

 

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.