Aktualizováno Vyhláškou č. 2/2009

Zápis předmětů vyučovaných v angličtině

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 3/2008

Z kapacitních důvodů se anglicky vyučované předměty přednostně zapisují studentům studujícím v angličtině (samoplátci, zahraniční studenti v programu Socrates-Erasmus a účastníci Celoživotního vzdělávání).

Z toho důvodu byly hromadně zrušeny všechny předběžné zápisy "E-čkových" předmětů do LS 2007/2008 studentům, kteří studují v češtině, aby se tak umožnilo zapsat si tyto předměty studentům studujícím v angličtině.

V KOSu bylo provedeno nastavení, které bude v budoucnu všem studentům bránit tyto předměty si zapsat. Tyto předměty budou tedy nadále zapisovat pouze referentky PEO.

Studentům studujícím v angličtině bude referentka PEO zapisovat tyto předměty na požádání u okénka v době řádných zápisů.

O zápis na zbylá volná místa mohou studenti studující v češtině jednotlivě požádat až po skončení období řádných zápisů v průběhu prvních dvou týdnů semestru v souladu s pravidly pro studium v angličtině na FEL.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.