Stanovení pořadí zájmu o obory studenty 1. ročníků

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 7/2008

Vyzývám studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů E+I a STM, aby v době od 24. 3. do 6. 4. 2008 vložili do KOSu pořadí zájmu obory, na které chtějí být zařazeni. K tomu slouží formulář 53603 "Projevení zájmu o bakalářský blok" v terminálovém KOSu či "Ostatní/Projevení zájmu o obor" ve webovém prostředí. Konečné rozřazení studentů na obory bude zveřejněno do 11. 4. 2008.

Nabízené obory bakalářských programů

Besedy o těchto oborech se konaly v týdnu od 17. 3. do 20. 3. 2008.

Program Elektrotechnika informatika

Program Softwarové technologie a management

Základní informace o algoritmu rozdělení studentů do oboru

Vstupní parametry

  • Jsou stanoveny hodnoty kapacit oborů (viz níže).
  • Studenti, kterým byl garantován obor z přijímacího řízení, budou zařazeni na požadovaný obor (tj. nebudou vkládat zájem o obor, v případě zájmu o změnu požádají proděkana písemně, stačí e-mailem).
  • Dne 23. 3. 2008 budou smazána všechna předčasně uvedená pořadí zájmu o obor.
  • V době od 24. 3. do 6. 4. budou moci studenti projevit zájem o obor, tj. studenti stanoví pořadí zájmu o obory.

Vlastní algoritmus

  • V každém oboru bude stanoveno pořadí studentů podle algoritmu.
  • Studenti až do naplnění směrného čísla oboru budou zařazeni podle tohoto pořadí na požadovaný obor uvedený jako první v pořadí zájmu. Je-li požadovaný obor plný, bude student zařazen do oboru, který je uveden na druhém místě podle pořadí zájmu, při neúspěchu pak na třetím, atd. až do počtu uvedených oborů.

Koncové řešení

  • V případě, že student nebude přijat na žádný jím uvedený obor podle zmíněných kritérií, nebude zařazen na žádný obor. Do preferovaného oboru se pak může případně dostat v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti z pohledu kapacity oboru.

Deklarované kapacity oboru pro rozřazení do oboru

Elektrotechnika a informatika
Kybernetika a měření220
Silnoproudá elektrotechnika120
Výpočetní technika200
Elektronika a sdělovací technika400
Softwarové technologie a management
Softwarové inženýrství140
Web a multimedia120
Manažerská informatika60
Inteligentní systémy100

20. 3. 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.