Předpis pro provádění studijních programů, čl. 6, bod 5:

Před zápisem do semestru se zpravidla koná předběžný zápis předmětů a zápis do rozvrhu. Předběžným zápisem předmětů v posledních týdnech výuky v semestru student deklaruje zájem o zápis předmětů v následujícím semestru. Předběžným zápisem lze vyznačit předměty v rozsahu 15 až 45 kreditů. Studentovi, který si předběžně nezapsal předmět, nebude v případě nedostatečné kapacity předmět zapsán. V případě převisu poptávky rozhoduje o zařazení do předmětu vedoucí katedry.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.