Výsledky rozdělení do oborů v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2008

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 6.4.2008 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle zveřejněných kritérií. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje, terminálovém přístupu pak pomoci formuláře 53106 Prohlížení údajů o studiu, položka Obor 1.

Studenti, kteří si nevyplnili žádný zájem o obor, nebo studenti, kteří se pro svůj slabý prospěch nedostali na žádný z jimi preferovaných oborů, mohou podat ještě v průběhu předběžných zápisů prostřednictvím své referentky písemnou žádost o zařazení, a to pouze do oboru s volnou kapacitou. Tyto žádosti budou vyřízeny ihned (viz tabulka - Volná kapacita). Žádosti na nyní obsazené obory si budou moci studenti podat až v září a budou vyřízeny s přihlédnutím ke studijním výsledkům za první ročník a kapacitním možnostem požadovaných oborů.

Název oboruKapacita oboruGaranceUspokojený zájemCelkem zařazenýchVolná kapacita
Elektronika a sdělovací technika40024147171229
Kybernetika a měření2202579104116
Výpočetní technika20055145200--
Silnoproudá elektrotechnika12011586951
Inteligentní systémy 1004505446
Manažerská informatika 60154762--
Web a multimedia 12021101122--
Softwarové inženýrství 14026116142--

Počet studentů bez oboru, kteří i přes osobní upozornění (e-mailem!) na možné důsledky neprojevili zájem o žádný obor, je 97!

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem, případně dopisem na vedoucí PeO, v kopii na proděkana. Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozorňuji že vyhláška o Předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr se týká i 1. ročníků.

14. 4. 2008

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.