Aktualizováno Vyhláškou č. 19/2008

Informace pro studenty dobíhajícího 5,5letého magisterského studia Elektrotechnika a informatika

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 10/2008

Akreditace dobíhajícího "dlouhého" magisterského programu EaI v prezenčním i kombinovaném studiu končí v akademickém roce 2009/2010. Po konci akademického roku 2009/10 nebude možné na tomto programu ani obhajovat diplomové práce, ani skládat Státní závěrečnou zkoušku, VŠ zákon neumožňuje žádnou výjimku. Proto byli studenti tohoto programu dopisem vyzváni, aby si zapsali předmět Diplomová práce nejpozději v ZS 2008/09. Studentům, kteří tak neučiní, hrozí, že nebudou moci využít všech možností odkladu konání a opakování Státní závěrečné zkoušky, jak je uvedeno v Studijním a zkušebním řádu ČVUT.

Může se tedy stát, že

  • studentu nebude povolen odklad odevzdání Diplomové práce,
  • student bude muset neúspěšnou Státní závěrečnou zkoušku opakovat dříve než za rok,
  • případně, student nebude moci opakovat Státní závěrečnou zkoušku vůbec.

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.