Aktualizováno Vyhláškou č. 15/2009

Zadání změny čísla účtu a kontaktní adresy v KOSi

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 13/2008

Ve webovém rozhraní KOSi přibyla nová možnost, a to možnost zadání změny čísla účtu a kontaktní adresy přímo studentem. Tato možnost je ve formuláři "Osobní údaje".

Jak postupovat při změně osobních údajů, kontaktní adresy a bankovního účtu:

Po přihlášení do webového rozhraní KOSu se otevře v menu "Ostatní" formulář "Osobní údaje".

V tomto formuláři jsou aktivní dvě položky, "Upravit účet" a "Upravit kontaktní adresu".

Pokud se klikne na položku "Upravit účet" nebo "Upravit adresu", otevře se formulář "Změna osobních údajů", ve kterém se objeví obě možnosti změny.

Pro uložení změny kontaktní adresy slouží tlačítko "Ulož", které je dole pod tlačítkem "Kontaktní adresa". Pro uložení změny bankovního účtu slouží tlačítko "Ulož", které je dole pod tlačítkem "Bankovní účet".

U kontaktní adresy, při výběru poštovního směrovacího čísla (PSČ), se načtou v ostatních nabídkách (Okres, Obec, Část obce) příslušná data k tomuto PSČ. Ulice a číslo se doplní ručně.

Studenti FEL budou oznamovat fakultě adresu určenou pro doručování (kontaktní adresu) i číslo bankovního účtu pro zasílání plateb nadále pouze vložením těchto údajů do databáze KOS.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.