Zápis studentů prezenční formy prvního ročníku magisterského studia do zimního semestru 2008/2009

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 14/2008

 1. Zápisy proběhnou ve dnech 22. 9. a 23. 9. 2008. Do KOSu může student vstoupit teprve ode dne zápisu.
 2. Všem studentům budou do KOSu předem zavedeny všechny závazné předměty pro zimní semestr 2008/2009.
 3. Každý student si bude moci přidat ještě volitelné předměty dle svého výběru, s ohledem na volnou kapacitu těchto předmětů.
 4. Po potvrzení zápisu předmětů referentkou ve výše uvedených dnech si studenti budou moci sami tvořit rozvrh až do 10. 10. 2008. Rušení předmětů či zápis nových (v případě volné kapacity) bude možné jen prostřednictvím Pedagogického oddělení (podle Čl. 6, odst. 6 Předpisu pro provádění studijních programů na FEL).
 5. Dnem 10. 10. 2008 po skončení úředních hodin PeO končí tedy zápisy do rozvrhu s těmito důsledky:
  • konec možnosti provádět jakékoli změny v osobním rozvrhu
  • všechny zapsané předměty se stávají pro studenta závaznými bez ohledu na to, zda student je či není zapsán v jejich rozvrhu.
 6. Speciální zápisy

  • Předměty vyučované v angličtině (kód E, XE)
   Zápis předmětů provádí jen PEO ve druhém týdnu semestru podle pravidel pro Studium v angličtině.
  • Zápis do hodin tělesné výchovy
   Zápis do hodin tělesné výchovy do zimního semestru 2008 bude otevřen do 10. 10. 2008 na webových stránkách ÚTVS ČVUT. Na těchto stránkách studenti najdou další podrobné informace.
   Upozornění: student si zapisuje předmět do KOSu a indexu pod určeným kódem (viz elektronická Bílá kniha), ale do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV se musí přihlásit na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
 7. Úřední hodiny PEO v období řádných zápisů

  Od 16. 6. 2008 - 27. 6. 2008, 25. 8. 2008 - 26. 9. 2008 (2. a 3. 9. 2008 bude PeO uzavřené)

  pondělí9 - 1112.30 - 14.30*)
  úterý-12.30 - 14.30*)
  středa9 - 1113.30 - 15.30*)
  čtvrtek-12.30 - 14.30*)
  pátek9 - 11-

  *) Upozornění: ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne mezi 13.30 a 14.30 hod. a ve středu od 14.30 - 15.30 hod. budou mít přednost studenti, kteří budou mít vše v pořádku a přijdou si na PEO pouze potvrdit zápis, nebudou tedy potřebovat nechat si referentkou zapsat žádné předměty, kontrolovat svůj studijní plán či jiné konzultace.

16. 6. 2008

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.