Zápisy do 1. ročníku bakalářských programů

Sdělení Pedagogického odd. FEL č. 15/2008


Řádné termíny zápisu

 1. Řádné zápisy do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů se konají ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2008 od 9:00. Konkrétní den a místnost zápisu byly uvedeny v rozhodnutí o přijetí, které bylo studentovi zasláno poštou. Nebude zapsán student, který ke dni řádného zápisu nepředložil maturitní vysvědčení, v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 2. K zápisu je třeba přinést občanský průkaz, 2 fotografie, psací potřeby.
 3. Po zápisu se student zúčastní rozřazovacího testu z cizího jazyka. Studenti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být osvobozeni od rozřazovacího testu.
 4. Student, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu, musí zaslat písemnou omluvu na PEO FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu. Pokud tak neučiní, nebude do studia zapsán.

Náhradní termín zápisu

 1. Náhradní termín zápisu do bakalářských programů v prezenční formě bude 22. 9. 2008 v 9:00 v posluchárně 209.
 2. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit studenti, kteří:
  1. se omluvili z řádného termínu zápisu a požádali o náhradní termín
  2. byli přijati na základě výsledků v náhradním termínu přijímací zkoušky

Zápisy do kombinované formy studia

 1. Zápis do kombinované formy studia proběhne v den první konzultace.
 2. Náhradní termín zápisu do kombinované formy studia je třeba domluvit s referentkou PEO pí Kytnarovou.

 

Důležité pokyny pro zápis a průběh studia 1. semestru a roce studia v akademickém roce 2008/2009

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan
prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.