Upozornění pro studenty dobíhajícího 5,5letého magisterského studia Elektrotechnika a informatika

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 19/2008

Akreditace dobíhajícího "dlouhého" magisterského programu "Elektrotechnika a informatika" v prezenčním i kombinovaném studiu končí v akademickém roce 2009/2010. Po konci akademického roku 2009/2010 nebude možné na tomto programu ani obhajovat diplomové práce, ani skládat státní závěrečnou zkoušku, VŠ zákon neumožňuje žádnou výjimku.

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc., v. r., proděkanka

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.