Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2010

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 1. 4. 2010 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle zveřejněných kritérií. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje, u terminálového přístupu pak pomoci formuláře 53106 Prohlížení údajů o studiu, položka Obor 1.

Studenti, kteří si nevyplnili žádný zájem o obor, nebo studenti, kteří se pro svůj slabý prospěch nedostali na žádný z jimi preferovaných oborů, mohou podat ještě v průběhu předběžných zápisů prostřednictvím své referentky písemnou žádost o zařazení, a to pouze do oboru s volnou kapacitou. Tyto žádosti budou vyřízeny ihned (viz tabulka - Volná kapacita). Žádosti na nyní obsazené obory si budou moci studenti podat až v září 2010 a budou vyřízeny s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům za první ročník a k případně uvolněným kapacitním možnostem požadovaných oborů.

Název oboruKapacita oboruCelkem zařazenoVolná kapacita
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika65569
Elektrotechnika a management25241
Komunikace, multimédia a elektronika
Aplikovaná elektronika502921
Komunikační technika501535
Multimediální technika 50500
Síťové a informační technologie50473
Kybernetika a robotika
Robotika60600
Senzory a přístrojová technika603327
Systémy a řízení60600
Otevřená informatika
Informatika a počítačové vědy803050
Počítačové systémy 603030
Softwarové systémy60591
Softwarové technologie a management
Inteligentní systémy 804337
Manažerská informatika60600
Softwarové inženýrství1001000
Web a multimedia1001000

Počet studentů bez oboru, kteří i přes upozornění na možné důsledky neprojevili zájem o žádný obor, je 75!

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí PeO (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz). Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozornění: Připravovaná vyhláška o předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr akad. r. 2010/2011 se bude týkat i studentů 1. ročníků.

V Praze 9. 4. 2010

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.