Výsledky rozdělení do oborů studentů prezenční formy v 1. ročníku bakalářských programů

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 4/2011

Č.j.: 373/13922/2011/Ši

Studenti 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů, kteří ke dni 28. 3. 2011 vyplnili v KOSu svůj zájem o obor, byli automaticky rozděleni do jednotlivých oborů. Při převisu zájmu o obor byli studenti rozřazeni podle zveřejněných ve vyhlášce k rozřazování do oborů. Každý student má možnost se informovat o svém výsledném zařazení na obor pomocí webového rozhraní KOSu, funkce Ostatní/Osobní údaje, u terminálového přístupu pak pomoci formuláře 53106 Prohlížení údajů o studiu, položka Obor 1.

Studenti, kteří si nevyplnili žádný zájem o obor, nebo studenti, kteří se pro svůj slabý prospěch nedostali na žádný z jimi preferovaných oborů, mohou podat ještě v průběhu předběžných zápisů prostřednictvím své referentky písemnou žádost o zařazení, a to pouze do oboru s volnou kapacitou. Tyto žádosti budou vyřízeny ihned (viz tabulka - Volná kapacita). Žádosti na nyní obsazené obory si budou moci studenti podat až v září 2011 a budou vyřízeny s přihlédnutím k jejich studijním výsledkům za první ročník a k případně uvolněným kapacitním možnostem požadovaných oborů.

Název oboruKapacita oboruCelkem zařazenoVolná kapacita
Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika85787
Elektrotechnika a management25250
Komunikace, multimédia a elektronika
Aplikovaná elektronika40346
Komunikační technika402614
Multimediální technika 402812
Síťové a informační technologie40410
Kybernetika a robotika
Robotika60610
Senzory a přístrojová technika602436
Systémy a řízení60528
Otevřená informatika
Informatika a počítačové vědy603129
Počítačové systémy 601149
Softwarové systémy602931
Softwarové technologie a management
Inteligentní systémy 801169
Manažerská informatika603921
Softwarové inženýrství1004852
Web a multimedia1006931

Počet studentů bez oboru, kteří i přes upozornění na možné důsledky neprojevili zájem o žádný obor, je 49.

Studenti, kteří mají jakékoli dotazy k svému zařazení či se domnívají, že jejich volba nebyla respektována a respektována být měla, nechť se okamžitě obrátí e-mailem na vedoucí PeO (sislehel@fel.cvut.cz), v kopii na proděkana (prodekan.bak@fel.cvut.cz). Pro studenty kombinovaného studia vyjde speciální vyhláška.

Upozornění: Připravovaná vyhláška o předběžném zápisu předmětů pro zimní semestr akad. r. 2011/2012 se bude týkat i studentů 1. ročníků.

V Praze 1. 4. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.