Zápisy do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských studijních programech

Vyhláška Pedagogického odd. FEL č. 9/2011

Č.j.: 608/13922/š/11


Řádný termín zápisu do 1. ročníku prezenční formy studia v bakalářských programech

 1. Zápis do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů proběhne dne 1. července 2011 od 8:30 hodin. Konkrétní místnost konání zápisu do příslušného programu byla uvedena v dopisu zaslaném poštou.
 2. Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) dále rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 3. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 4. V den zápisu se zapsaní studenti od 13,00 hodin zúčastní rozřazovacího testu z angličtiny. Ti, kteří absolvovali některou z mezinárodních a státních jazykových zkoušek, si přinesou příslušný certifikát, aby mohli být od rozřazovacího testu případně osvobozeni.
 5. Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu, musí zaslat písemnou omluvu na pedagogické oddělení FEL spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu.

Náhradní termíny zápisu do 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů

 1. Náhradní termíny zápisu do bakalářských programů v prezenční formě budou:
  • 1. září 2011 v 9:00 v posluchárně č. T2:D3-209.
  • 15. září 2011 (pouze však ve výjimečných případech) v 9:00 v posluchárně č. T2:D2-256.
 2. Náhradního termínu zápisu se mohou zúčastnit uchazeči, kteří se písemně omluvili z řádného termínu zápisu a požádali o náhradní termín.

Řádný termín zápisu do 1. ročníku kombinované formy studia v bakalářských programech

 1. Zápis do kombinované formy studia proběhne dne 6. září 2011 v posluchárně č. T2:C3-135. Konkrétní hodina zahájení zápisu do příslušného programu byla uvedena v dopisu zaslaném poštou.
 2. Nebude zapsán uchazeč, který ke dni řádného zápisu nepředložil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; v případě cizích státních příslušníků (kromě občanů SR) dále rovněž potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a dále potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 3. K zápisu je nezbytné přinést občanský průkaz (v případě cizích státních příslušníků cestovní pas), 2 fotografie, psací potřeby.
 4. Náhradní termín zápisu do kombinované formy studia je třeba domluvit s referentkou PEO pí Kytnarovou nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se v náhradním termínu zápisu.

Praha 13. 6. 2011

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.