Podmínky zápisu předmětů vyučovaných na FEL pro studenty z jiných fakult

Vyhláška Studijního odd. FEL č. 13/2014

Č.J.: 1743/13922/2014/Ši

Standardní postup:

  1. Student si najde dle svého zájmu předmět na FEL.
  2. Student podá žádost o výuku tohoto předmětu proděkanovi FEL k vyjádření.
  3. Souhlasí-li proděkan FEL, pak si student na své fakultě vyřídí zapsání předmětu FEL.
  4. Po absolvování předmětu na FEL vydá potvrzení o absolvování předmětu (včetně kreditové dotace) příslušný zkoušející (např. zápisem do indexu či jiným způsobem podle potřeb mateřské fakulty studenta).

Pro studenty fakult ČVUT, kde probíhají předběžné zápisy, platí toto zjednodušení:

  1. Student si najde dle svého zájmu předmět na FEL.
  2. Student si zapíše předmět v předběžném zápisu.
  3. Odsouhlasí-li předmět po skončení předběžných zápisů proděkan mateřské fakulty studenta, student si zapíše předmět v řádném zápisu.
  4. Studenti, kteří budou mít zájem o zápis proděkanem neschválených předmětů či si předmět/y budou chtít zapsat až v období řádných zápisů, postupují podle standardního postupu výše.

Praha 12. 11. 2014, upraveno 9. 2. 2015

Upraveno v souladu se SZŘ ČVUT platným od 1. 10.2017

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.