Výuka bezpečnostních předmětů

(všechny nové bakalářské studijní programy) - viz Příkaz děkana č. 4/2009

Základní školení BOZP (začátek 1. semestru bakalářského studia)

Výklad se provede jako jednorázová akce po přednáškových paralelkách v 1. týdnu výuky podle předlohy umístěné na webových stránkách ČVUT FEL - BOZP. Podrobná diskuse k problematice, založení záznamů o školení a záznamy do indexu a KOSu se provedou v samostatných cvičeních po studijních skupinách v průběhu 2. resp. 3. týdne výuky.

Bezpečnost v elektrotechnice 1 (1. resp. 2. semestr bakalářského studia)

Výklad a poučení se provede jako jednorázová akce po přednáškových paralelkách. Obsah poučení je dán příslušnými skripty. Praktické zaškolení a písemné přezkoušení se provede jednorázově v samostatných cvičeních (laboratorní práce, seznámení s přístrojovým vybavením atd.), včetně záznamu do indexu a KOSu.

Bezpečnost v elektrotechnice 2 (4. semestr doporučeného průběhu bakalářského studia)

Výklad a poučení se provede jako jednorázová akce po přednáškových paralelkách ve 4. semestru bakalářského studia. Součástí výkladu je opakované Základní školení BOZP, opakování základních odborných znalostí oboru v rozsahu skript pro předmět BP1 + seznámení s riziky oboru na úrovni §5 Vyhl. 50/78 Sb. Podrobná diskuse k problematice a písemné přezkoušení se provede jednorázově v samostatných cvičeních, včetně záznamu do indexu a KOSu.

Upozornění: Úspěšné absolvování bezpečnostních předmětů v daných termínech je povinné pro všechny studenty všech programů a forem studia v české i v anglické verzi a je podmínkou pro další pobyt studenta na fakultě a tedy i pokračování ve studiu. Bezpečnostní předměty jsou předměty zvláštního druhu, jejichž zápis je nezrušitelný a neopakovatelný. Jsou základem odborného profilu studenta ČVUT FEL.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.