Výuka jazyků

Všichni studenti FEL musí nejpozději do konce bakalářské etapy povinně složit zkoušku z angličtiny na úrovni B2 SERR . Výjimku mají pouze držitelé mezinárodních certifikátů, kterým je zkouška uznávána.

Studenti 1. ročníku FEL (kromě držitelů mezinárodních certifikátů, kterým je zkouška uznávána – viz výše, ale přesto mohou kurzy navštěvovat) absolvují v den zápisu ke studiu (popř. v náhradním termínu domluveném s vedoucí anglické sekce) povinný rozřazovací test – předmět dosažené úrovně jim do elektronického systému zapíše studijní oddělení (SO), konkrétní kurz (paralelku) si studenti vybírají a zapisují sami.

Další podrobné informace jsou k dispozici na webu katedry jazyků - http://jazyky.fel.cvut.cz/ a http://jazyky.fel.cvut.cz/index.php?m=v&lg=cz&o=info_bcprez .


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.