Popis předmětu - A3M35IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A3M35IND Projekt individuální Rozsah výuky:3S
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:10 Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce na projektu, která zpravidla předchází diplomové práci. Student si na začátku semestru, kdy má zapsán A3M35IND, vybere z nabídky oborové katedry téma diplomové práce a s vedoucím dohodne téma individuálního projektu. Projekt je obhajován v rámci katedry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A3M35IND

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+3

Webová stránka:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/projekt-individualni-2

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR1 Robotika P 3
MPKYR4 Letecké a kosmické systémy P 3
MPKYR3 Systémy a řízení P 3
MPKYR2 Senzory a přístrojová technika P 3


Stránka vytvořena 17.9.2019 09:51:24, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.