Popis předmětu - AE0M14KSP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE0M14KSP Drive Communication Systems Rozsah výuky:2+2c
Garanti:  Role:V Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Electric drive distributed control system - system view, serial communication primer, computer network topology, point-to-point, bus, loop, bus access methods, master-slave, peer-to-peer, CSMA/CD, CSMA/CR, addressed transmission, broadcasting, baude-rate, synchronous and asynchronous transmission, channel bandwidth, transmission synchronization, bit and character stuffing/destuffing, modulation, bit encoding, frame, transfer protocol, protocol overhead, error detection, acknowledged and unacknowledged communication, transmission media and environment , OSI model and other layered models, overview of industrial communication technologies utilized in drives and their features, UART, USART, ProfiBus, HDLC, SDLC, Bitbus, LIN bus, CAN bus, CANOpen, LonWorks, EIB/KNX, Ethernet, TCN-MVB/WTB, Microwire, SPI, I2C, USB. Communication services programming and their implementation inside overall control computer software architecture. Communication development tools, communication services debugging, monitoring and logging. Noise resistance, cabling, connectors

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AE0M14KSP

Osnovy přednášek:

1. Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled
2. Sériová komunikace, topologie počítačových sítí, přístup na sběrnici
3. Adresované a veřejné vysílání, přenosová rychlost, přenosové pásmo
4. Synchronní a asynchronní přenos, synchronizace přenosu, kódování bitu
5. Přenosový protokol, zabezpečení přenosu, přenosová media a přenosové prostředí
6. Model OSI a jiné modely komunikační architektury
7. Přehled průmyslových komunikačních technologií v pohonech a jejich vlastnosti
8. UART, USART, ProfiBus
9. HDLC, SDLC, Ethernet
10. CAN, LIN, CANopen, LonWorks
11. TCN - MVB/WTB
12. Microwire, SPI, I2C, USB
13. Přenosové služby, vývojové prostředky pro komunikace
14. Odolnost proti rušení, kabeláž, konektory

Osnovy cvičení:

1. Introduction. Lab work security briefing. MPLAB IDE
2. MPLAB IDE, pic18F simulator and C18, UART
3. UART, TXD interrupt driven transmission
4. UART, RXD interrupt driven reception
5. UART, protocol, message transmission
6. UART, message communication, on the fly decoding
7. SPI, TXD transmission
8. SPI, transmission, reception, inter-processor communication
9. I2C, message transmission
10. I2C, message transmission and reception, inter-block communication
11. CAN, protocol, frame types, bus access, broadcasting
12. CAN, inter-processor communication, CAN driver
13. LonWorks, protocol and inter-processor communication, demo
14. Credit

Literatura:

[1] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.
[2] http://www.can-cia.de/
[3] http://www.echelon.com

Požadavky:

Active participation on labs, presentation of own lab works

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V
MEKME5 Komunikační systémy V
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V
MEKME3 Elektronika V
MEKME2 Multimediální technika V
MEOI1 Umělá inteligence V
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V
MEOI5 Softwarové inženýrství V
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MEOI2 Počítačové inženýrství V
MEEEM1 Technologické systémy V
MEEEM5 Ekonomika a řízení elektrotechniky V
MEEEM4 Ekonomika a řízení energetiky V
MEEEM3 Elektroenergetika V
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony V
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V
MEKYR1 Robotika V
MEKYR3 Systémy a řízení V
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.