Popis předmětu - AE1M14SOP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AE1M14SOP Simulation and Optimization in Drives
Role:PO, V Rozsah výuky:2+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Models of dynamical systems. Methods and process of simulation. Program Pspice. Matlab/Simulink environment. State models of systems and solutions. Control circuits, controllers, and determination of parameters. Circuit models of power converters. Dynamical models in average values of power electronic converters. Models of converters and machines for high frequencies. Method of finite elements and use for optimization of magnetic field in electric machine. Process and SW tools for design of main types of electric machines.

Osnovy přednášek:

1. Models of dynamical systems. Methods of simulation. Overview of simulation tools. Program Pspice.
2. MATLAB/Simulink environment.
3. State models of systems and their solution. Transfer functions. Impulse, transient and frequency characteristics and their relations. Control circuits, controllers and determination of control parameters.
4. Design of control loops of DC motor drive and their parameters.
5. Circuit models of electronic power converters. Time-variant and time-invariant topology. Models of power elements. Dynamic models of converters.
6. Models of converters and motors for high frequencies.
7. Simulation of IM drive with vector control in Matlab/Simulink environment. Simulation of drive with using SimPowerSystems tool.
8. Optimization of non-rotating electric machines ? electromagnetic design.
9. Numeric solution of electromagnetic fields, finite elements methods.
10. Determination of border conditions, choice of elements, material properties, construction of mesh.
11. Visualization of results, basic types of tasks.
12. Optimization of rotating electric machines ? electromagnetic design.
13. Design of main dimensions of magnetic circuit, design of winding.
14. Calculation of resistances, reactances, and losses. Check of warming.

Osnovy cvičení:

1. Matlab/Simulink environment.
2. Simulation of controlled DC drive in Matlab/Simulink environment.
3. Simulation of controlled DC drive in Matlab/Simulink environment.
4. Simulation of controlled DC drive in Matlab/Simulink environment.
5. Simulation of IM drive with vector control in Matlab/Simulink environment.
6. Simulation of IM drive with vector control in Matlab/Simulink environment.
7. Simulation of IM drive with vector control in Matlab/Simulink environment. Usage of tool SimPowerSystems.
8. Design of choke without magnetic core ? application SW ? criteria of selection of optimum variant.
9. Introduction in MKP ? COSMOS/M environment.
10. Examples of basic types of tasks.
11. Solution of individual task. Optimization of geometry of magnetic circuit. Introduction in SW environment CAD ? SPEED for design of rotating machines.
12. Example of solution of basic types of rotating machines.
13. Design of selected rotating machine by using CAD ? SPEED tool.

Literatura:

1. Kassakian, J. G., Schlecht, M.F., Verghese, G. C.: Principles of Power Electronics. Addison-Wesley Publ., 1992.
2. Manuals MATLAB and SIMULINK. The MathWorks, Inc.
3. Reece, A. B., Presto, T.: Finite Element Methods in Electrical Power Engineering. Oxford University Press, 2000
4. Slemon,G.R.: Electric Machines and Drives; Addison-Wesley Publishing Comp., 1992

Požadavky:

Credit conditions: Attendance by the study laws, activity by the exercise solution, right disposed and worked individual exercises

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKME1 Bezdrátové komunikace V 1
MEKME5 Komunikační systémy V 1
MEKME4 Sítě elektronických komunikací V 1
MEKME3 Elektronika V 1
MEKME2 Multimediální technika V 1
MEOI1 Umělá inteligence V 1
MEOI5NEW Softwarové inženýrství V 1
MEOI5 Softwarové inženýrství V 1
MEOI4 Počítačová grafika a interakce V 1
MEOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V 1
MEOI2 Počítačové inženýrství V 1
MEEEM2 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 1
MEKYR4 Letecké a kosmické systémy V 1
MEKYR1 Robotika V 1
MEKYR3 Systémy a řízení V 1
MEKYR2 Senzory a přístrojová technika V 1


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.