Popis předmětu - XP32PPV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP32PPV Přenos po vedeních
Role:S Rozsah výuky:4P + 0C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vodrážka J. Zakončení:ZK
Přednášející:Lafata P., Vodrážka J. Kreditů:4
Cvičící:Vodrážka J. Semestr:L

Anotace:

Předmět se zaměřuje zejména na metalická vedení aplikovaná v lokálních a přístupových sítích. I když se v této oblasti stále více setkáváme s optickým vláknem, širokopásmový přenos po metalických vedeních je díky pokročilým metodám zpracování signálu aktuální a perspektivní. Hlavní pozornost je věnována modelování parametrů vedení, správě spektra v kabelech a potlačování přeslechů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP32PPV

Cíle studia:

Studenti se naučí kalkulovat kvalitativní přenosové parametry, modelovat vlastnosti vedení a odhadovat teoretickou informační propustnost.

Osnovy přednášek:

1. Přenosové sítě, hierarchie, přenosová média.^ 2. Modelování sítí, vrstvové modely, topologie, využití teorie grafů.^ 3. Monitorování výkonnosti přenosu, analýza chybovosti, vliv šumu AWGN.^ 4. Síťové plány, plán přenosových parametrů.^ 5. Metalická vedení, parametry a jejich modelování.^ 6. Nehomogenity vedení a jejich modelování.^ 7. Přeslechy, rozdělení, vliv nerovnováh, modely NEXT a FEXT.^ 8. Správa spektra v kabelech, informační propustnost metalických přípojek.^ 9. Vysokorychlostní přenos po vedeních v sítích LAN.^ 10. Vysokorychlostní přenos po vedeních v přístupových sítích.^ 11. Optické přístupové sítě.^ 12. Potlačování přeslechů, modulace VDMT.^ 13. Teoretické perspektivy a limity metalických vedení.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Vodrážka, J. - Šimák, B.: Digitální účastnické přípojky xDSL - Díl 2. 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2008. 156 s. ISBN 80-86645-16-9.
[2] Starr, T., Cioffi J. M., Silverman, P. J., "Understanding Digital Subscriber Line Technology?, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, Jan. 1999. ISBN 0-13-780545-4.
[3] Hughes, H., "Telecommunications Cables: Design, Manufacture and Installation?, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England, June 1997. ISBN 0-471-97410-2.SACKINGER, Eduard. Broadband circuits for Optical Fiber Communication. 1st edition. New Jersey : Wiley, 2005. 453 s. ISBN 0-471-71233-7.

Požadavky:

Účast na měřeních a zapracování výsledků, vypracování samostatné práce.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP32PPV

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.