Popis předmětu - P15FAK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
P15FAK Fotometrie a kolorometrie Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:  Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Principy fotometrických metod. Příprava normálů svítivosti a světelného toku. Přijímače záření a úprava jejich vlastností. Fotometrická vzdálenost. Měření parametrů světelných zdrojů.. Fotometrické ověřování vlastností svítidel. Měření parametrů osvětlovacích soustav interiérů. Měření osvětleností a jasů ve venkovních prostorech. Teorie barevného vidění. Barevný podnět. Chromatičnost. Kolorita. Kolorimetrický prostor. Trichromatické soustavy. Diagram chromatičnosti. Kolorimetry. Spektroskopy. Kvalita vjemu barev. Index podání barev, jeho stanovení a praktické využití

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Habel, J.: Osvětlování. ČVUT Praha, 1998. Habel, J. a kol.: Světelná technika a osvětlování. FCC Public. ISBN 80-901985-0-3. Praha 1995. ČSN 36 0011 Měření osvětlení vnitřních prostorů. 2005

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, l

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 16.7.2018 15:47:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.