Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - A5M14RPI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony Rozsah výuky:2+1s
Garanti:Lettl J. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Bauer J., Lettl J., Mindl P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

A5M14RPI

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M14RPI

Osnovy přednášek:

1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách.
2. Sítě s nepřetržitým napájením a jejich záskokové zdroje.
3. Ochrana elektrických rozvodů nn před účinky nadproudu a zkratu.
4. Ochrana inteligentních budov před účinky atmosférických výbojů, spínacích přepětí, přepěťové ochrany a jejich aplikace v energetické síti.
5. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie, energocentra administrativních budov.
6. Inteligentní instalační přístroje.
7. Systémy pro monitorování a řízení toku elektrické energie v inteligentních budovách.
8. Polovodičové součástky, usměrňovače a jejich aplikace.
9. Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče napětí a jejich aplikace.
10. Střídače, frekvenční měniče a jejich aplikace.
11. Úsporné řízení čerpadel a ventilátorů.
12. Přehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich řízení.
13. Pohony v domácích spotřebičích, ručním nářadí, počítačích.
14. Lineární motory, piezomotory, spínané reluktanční motory a jejich aplikace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Přednášky k předmětu X14RPI

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičení a zpracování protokolů z měření. Požadavkem ke zkouše je udělení zápočtu z cvičení.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M14RPI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru P 1
MPIB Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.