Popis předmětu - XP34AT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34AT Aplikace nástrojů TCAD
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Voves J. Zakončení:ZK
Přednášející:Voves J. Kreditů:4
Cvičící:Voves J. Semestr:L

Anotace:

Základy počítačem podporovaného technologického návrhu. Device simulátor ATLAS a Sentaurus: principy a aplikace. Základní rovnice, okrajové podmínky, numerické metody. Modely rekombinace, lavinové ionizace, pohyblivosti. Praktické aplikace na pracovních stanicích SUN podle zaměření disertačních prací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34AT

Cíle studia:

Osvojení teoretických základů a praktické aplikace simulátorů elektronických součástek a struktur.

Osnovy přednášek:

1. Základy počítačem podporovaného technologického návrhu
2. Simulátory technologií
3. Device simulator.
4. ATLAS: princip, aplikace
5. Základní rovnice
6. Okrajové podmínky
7. Numerické metody
8. Modely rekombinace
9. Modely lavinové ionizace
10. Modely pohyblivosti
11. Mixed-mode simulace.
12. Rovnice vedení tepla.
13. Příklady simulací.
14. Praktické aplikace na pracovních stanicích SUN podle
zaměření disertačních prací

Osnovy cvičení:

Viz anotace.

Literatura:

T. Mouthaan, Semiconductor Devices Explained, Wiley, 1999

Požadavky:

Fyzika pevných látek

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3731

Klíčová slova:

simulace součástek

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.