Popis předmětu - XP01ITZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01ITZ Integrální transformace a transformace Z Rozsah výuky:2+1
Garanti:Tišer J. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Tišer J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Pojem integrální transformace, linearita, základní typy. Základní vlastnosti Laplaceovy tranformace. Limitní věty. Metody inverze. Užití teorie reziduí. Základní vlastnosti Fourierovy transformace. Její unitárnost v L2. Užití integrálních transformací při řešení integrodif. rovnic. Zobecněné funkce, operace s nimi, zobecněná derivace, delta funkce. Laplaceova a Fourierova transformace zobecněných funkcí. Vnější popis lineárních dynamických systémů. Konvoluční systémy. Kauzalita, časová invariance a pasivita systému. Systémy s omezeným spektrem, jejich charakterizace. Vzorkování. Systémy speriodickým vstupem. Transformace Z a její vlastnosti. Řešení diferenčních rovnic. Užití integrálních transformací při řešení parciálních dif. rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP01ITZ

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. L. Debnath: Integral Transforms and Their Applications. CRC Press, Florida, 1995.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 19.12.2018 05:48:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.