Popis předmětu - XP01KAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01KAS Kombinatorické algoritmy a složitost
Role:S Rozsah výuky:2+1
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:Demlová M. Zakončení:ZK
Přednášející:Demlová M. Kreditů:4
Cvičící:Demlová M. Semestr:L

Anotace:

Algoritmy a měření jejich složitosti, třídy P a NP. Lineární algoritmus pro zjištění planarity grafu. FFT - rychlá Fourierova transformace. Lineární programování a simplexová metoda. NP-úplné úlohy a jejich převody. Metoda větví a mezí a jejich využití pro řešení NP-úloh. Aproximační algoritmy. Problém obchodního cestujícího. Testování prvočíselnosti, Millerův algoritmus. Poznámka: Jednotlivé konkrétní algoritmy mohou být změněny a to na základě zájmu přihlášených doktorandů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP01KAS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. G. Ausiello, P. Croscenzi, G. Gambosi, V. Kann, A. Marchetti-Spaccamela, M. Protasi: Complexity and Approximztion Combinatorial Optimization Problems and Their Approximability Properties. Springer, 1999.
2. Jozef Gruska: Foundations of Computing. International Thomson Computer Press, 1997.

Požadavky:

Poznámka:

Předmět je nabízen jednou za dva roky.

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/demlova/teaching/kas.html

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.