Popis předmětu - XP01MTP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01MTP Maticový počet Rozsah výuky:2P+1S
Garanti:Pták P. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Pták P. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Podobnost matic. Jordanovy bloky, Jordanův kanonický tvar matice. Reálný kanonický tvar reálné matice. Charakteristický a minimální polynom. Caleyova-Hamiltonova věta. Analytické funkce matic. Exponenciála matice. Aplikace na soustavy lineárních diferenciálních rovnic. Symetrické, ortogonální a pozitivně definitní matice. Diagonalizace symetrických, pozitivně definitních a cirkulárních matic. Singulární rozklad matic. Mooreova-Penroseova pseudoinverzní matice. Zobecněné řešení soustavy lineárních rovnic.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP01MTP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Eduard Krajník: Základy maticového počtu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.
2. Miroslav Dont: Maticový počet, přednášky na www.
3. F. Zhang: Matrix Theory, Basic Results and Techniques. Springer, 1999.
4. D. S. Bernstein: Matrix Mathematics: Facts, and Formulas with Application to Linear Systems. Princeton Univ. Press, 2005.

Požadavky:

Poznámka:

Pouze jednou za dva roky.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 28.2.2020 17:50:12, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.