Popis předmětu - XP01MTS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP01MTS Matematické metody v teorii signálů Rozsah výuky:2+1
Garanti:Hekrdla J. Role:S Jazyk výuky:CS
Vyučující:Hekrdla J. Zakončení:ZK
Zodpovědná katedra:13101 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Typy a třídy signálů. Periodické a skoro periodické signály. Metrické a normované prostory, prostory se skalárním součinem. Fourierovy řady a Fourierův integrál v prostorech L2. Spektrum signálu. Konvoluce. Cepstrum. Signály s omezeným spektrem, věta Paley-Wienerova. Modulace signálu (AM, FM, PM), spektrum. Lineární funkcionál. Pojem distribuce, operace s distribucemi. Prostory holomorfních funkcí. Princip maxima, princip argumentu. Laplaceova a Fourierova transformace. Prostory Hp v polorovině. Hilbertova transformace, pojem analytického signálu. Diskrétní signál a jeho spektrum. Signál jako vstup lineárního systému. Vícedimensionální diskrétní signál.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP01MTS

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. A. V. Oppenheim and R. W. Schafer: Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall Inc., New Jersey, 1989.
2. D. D. Kammler: A First Course in Fourier Analysis. Prentice Hall Inc., New Jersey, 2000.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 19.4.2019 17:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.