Popis předmětu - XP02EVA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace
Role:S Rozsah výuky:3P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kubeš P. Zakončení:ZK
Přednášející:Kubeš P. Kreditů:4
Cvičící:Kubeš P. Semestr:Z

Anotace:

Klasifikace elektrických výbojů, Townsendova teorie, podmínka pro samostatný výboj, doutnavý výboj, procesy na povrchu elektrod, vytváření tenkých vrstev, plasmatické zobrazovací prvky, vysokofrekvenční a mikrovlnný výboj, obloukový výboj, jiskrový výboj a jeho fáze, generace magnetického pole Země, blesk, kulový blesk, Z-pinč a jeho vlastnosti, elektromagnetický kolaps, rentgenové zdroje a lasery, energetika, ekologické problémy, jaderná fúze, generace magnetického pole Země, MHD dynamo.

Obsah:

Klasifikace elektrických výbojů, Townsendova teorie, podmínka pro samostatný výboj, doutnavý výboj, procesy na povrchu elektrod, vytváření tenkých vrstev, plasmatické zobrazovací prvky, vysokofrekvenční a mikrovlnný výboj, obloukový výboj, jiskrový výboj a jeho fáze, generace magnetického pole Země, blesk, kulový blesk, Z-pinč a jeho vlastnosti, elektromagnetický kolaps, rentgenové zdroje a lasery, energetika, ekologické problémy, jaderná fúze, generace magnetického pole Země, MHD dynamo.

Osnovy přednášek:

1. Charakterizace elektrických výbojů
2. Záření, spektra různých zdrojů
3. Doutnavý výboj, koróna, typy a aplikace
4. Jiskrový výboj, interpretace jednotlivých fází
5. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti
6. Kulové blesky, jejich faktografie a modely
7. Magnetické pinče, charakterizace, aplikace a perspektivy
8. Energetická bilance jaderných reakcí, fyzika štěpných reaktorů
9. Termonukleární fúze ve Vesmíru a laboratoři 10. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky
11. Tokamak COMPASS - odborná přednáška
12. Laser PALS - odborná přednáška
13. Elektrický oblouk pro fyzikální a technické aplikace
14. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru.
15. Specifické vlastnosti silných magnetických polí

Osnovy cvičení:

Literatura:

Yu.P.Raizer : Gas Discharge Physics,Springer, 1998
J. Reece Roth: Industrial Plasma Engineering, 2001
P. Kubeš: Silnoproudé výboje a jejich diagnostika, ČVUT, 2004
http://www.aldebaran.cz/plazma_p/files/00076_silnoprode.pdf

Požadavky:

Obsah skript

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02EVA

Klíčová slova:

elektrické výboje, doutnavý výboj, oblouk, jiskra, blesk, řízená termonukleární fúze

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.