Popis předmětu - XP02FPL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02FPL Fyzika pevných látek
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Žáček M. Zakončení:ZK
Přednášející:Píchal J., Žáček M. Kreditů:4
Cvičící:Píchal J., Žáček M. Semestr:Z

Anotace:

Klasifikace látek, vazby, reciproká mřížka, základy krystalografie, metody zkoumání struktury látek, defekty krystalové mřížky, bodové poruchy, dislokace, povrchy, pásový model pevné látky, energetické stavy, kmity krystalové mříže, fonony, tepelné vlastnosti, kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy, elektrické vlastnosti dielektrik, uspořádání, feroelektrika, optické vlastnosti krystalů, kvazičástice, polovodiče, vlastnosti, klasifikace, užití, magnetické vlastnosti látek, uspořádání, kvantový model, nízké teploty, experimentální metody ve fyzice pevných látek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02FPL

Osnovy přednášek:

1. Pojem pevné látky. Klasifikace látek, vazby. Reciproká mřížka
2. Struktura krystalů a jejich klasifikace, základy krystalografie
3. Metody zkoumání struktury látek (RTG, elektronová difrakce)
4. Defekty kryst. mřížky; bodové poruchy, dislokace, povrchy
5. Pásový model pevné látky, efektivní hmotnost, energetické stavy
6. Kmity krystalové mříže; fonony, tepelné vlastnosti
7. Kovy, Fermiho plyn volných elektronů, Fermiho plochy
8. Elektrické vlastnosti dielektrik, uspořádání, feroelektrika
9. Optické vlastnosti iontových krystalů, kvazičástice
10. Polovodiče, jejich vlastnosti, klasifikace, užití
11. Magnetické vlastnosti látek, uspořádání, kvantový model
12. (Posluchačský seminář - referáty o vlastní práci)
13. Nízké teploty, experimentální metody ve fyzice pevných látek

Osnovy cvičení:

Literatura:

Ch. Kittel: Solid state physics. J.Wiley@Sons, Inc. 1976

Požadavky:

Účast na seminářích a absolvování testu.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02FPL

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.