Popis předmětu - XP02UFL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02UFL Úvod do fyziky laseru
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Píchal J. Zakončení:ZK
Přednášející:Píchal J. Kreditů:4
Cvičící:Píchal J. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje se základy fyziky laserů. Vysvětluje princip činnosti laseru. Uvádí základní pojmy a podrobně popisuje jednotlivé typy laserů, včetně jejich konstrukce. Charakterizuje hlavní vlastnosti laserového záření. Stručně naznačuje možnosti vytváření krátkých pulzů záření. V další části se zaměřuje na užití laserů v různých oblastech lidské činnosti. Uvádí též zásady bezpečnosti práce s lasery. V praktické části je mj. doplněn cvičením v laboratořích a návštěvami špičkových pracovišť zabývajících se danou problematikou.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02UFL

Cíle studia:

Objasnit princip činnosti laseru, typy konstrukcí, užití.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - zesílení svazku, inverzní populace, rezonátor, mody.
2. Pevnolátkové lasery.
3. Polovodičové lasery.
4. Atomární a iontové lasery.
5. Molekulární lasery.
6. Lasery využívající tekutá barviva.
7. Vlastnosti laserového záření.
8. Vytváření krátkých pulsů záření.
9. Použití laserů.
10. Měření vlastností laserového záření a parametrů laserů.
11. Bezpečnost při práci s lasery, hygienické směrnice.
12. Biologické působení laserů, aplikace laserů v lékařství.
13. Holografie.
14. Profesionální laserové systémy.

Osnovy cvičení:

1. Světlo jako elektromagnetické záření.
2. Detekce optického záření.
3. Užití laserů v medicíně I.
4. Konstrukce laserů.
5. Lasery v ÚFP AV ČR. (exkurze)
6. Výzkum a užití laserů ve FÚ AV ČR. (exkurze)
7. Určení základních charakteristik laserů I.
8. Určení základních charakteristik laserů II.
9. Měření vlastností laserů.
10. Využití laserů v průmyslu I. (exkurze)
11. Využití laserů v průmyslu II. (exkurze)
12. Užití laserů v medicíně II. (exkurze)
13. Měření charakteristik laserového svazku.
14. Holografický záznam a jeho rekonstrukce.

Literatura:

1. Engst P., Horák M.: Aplikace laserů, SNTL Praha 1989
2. Vrbová M., Jelínková H., Gavrilov P.: Úvod do laserové techniky, Vydavatelství ČVUT Praha 1994
3. Wilson J., Hawkes J.F.B.: Lasers - Principles and Applications, Prentice Hall Int. 1987
4. Lasery a moderní optika, Prometheus Praha 1994.
5. Reider G.A.: Photonik, Springer 1997
6. Hitz C. B., Ewing J., Hecht J.: Introduction to Laser Technology, Publisher: J. Wiley & Sons, (4th ed. 2012)
7. Thyagarajan K., Ghatak A.: Lasers: Fundamentals and Applications, Publisher: Springer; (2nd ed. 2011)
8. Silfvast W. T.: Laser Fundamentals. Publisher: Cambridge University Press; (2nd ed. 2008)
9. Svelto O.: Principles of Lasers. Publisher: Springer, (5th ed. 2010)

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky a fyziky, zvládnutí diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a lineární algebry. Účast na seminářích, min 60% úspěšnost.

Klíčová slova:

Laser, holografie, krátké časové pulsy, záření.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.