Popis předmětu - XP02UZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02UZ Ultrazvuk
Role:S Rozsah výuky:2P
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Bálek R. Zakončení:ZK
Přednášející:Bálek R. Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Ultrazvuk a jeho zdroje, šíření vln, piezoelektrický jev, dynamika krystalové mřížky, rezonanční a relaxační jevy, příčiny ztrát energie ultrazvukové vlny, akustooptický jev, fonon-fononová interakce, ultrazvuk v měření, testování a zobrazování, akustické sensory a systémy pro řízení průmyslových aplikací, užití povrchových akustických vln, lékařská ultrazvuková diagnostika a terapie, intenzivní ultrazvuk a jeho aplikace, kavitace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02UZ

Cíle studia:

Získat přehled v oblasti fyziky ultrazvuku.

Osnovy přednášek:

1. Ultrazvukové vlny v nepiezoelektrických materiálech.
2. Piezoelektrické materiály.
3. Vliv piezoelektrické vazby na šíření ultrazvukových vln.
4. Dynamika krystalové mřížky, rezonanční a relaxační jevy, útlum ultrazvukových vln.
5. Piezoelektrické měniče.
6. Náhradní obvody piezoelektrických měničů.
7. Fonon-fononová interakce.
8. Akustooptický jev a jeho aplikace.
9. Ultrazvuk v měření, testování a zobrazování.
10. Akustické sensory a systémy pro řízení průmyslových aplikací.
11. Užití povrchových akustických vln.
12. Využití ultrazvuku při zpracování signálů.
13. Lékařská ultrazvuková diagnostika a terapie.
14. Intenzivní ultrazvuk a jeho aplikace, kavitace.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Ensminger D., Bond L.J.: Ultrasonics, Fundamentals, Technologies, and Applications. CRC Press 2012 Thurston R.N., Pierce A.D.: Ultrasonic Instruments and Devices I, II. Academic Press 1999 Krautkramer J., Krautkramer H.: Ultrasonic Testing of Materials. Springer-Verlag 1999 Bálek R. a kol.: Povrchové akustické vlny. Academia/Praha 1986

Požadavky:

Podle osnov přednášek. Ke zkoušce není požadován zápočet.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02UZ

Klíčová slova:

fyzika ultrazvuku, aplikace ultrazvuku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.