Popis předmětu - XP02VNP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu
Role:S Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Kulhánek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kulhánek P. Kreditů:4
Cvičící:Kulhánek P. Semestr:Z

Anotace:

V úvodu přednášky budou probrány základní pojmy z teorie vlnění (disperzní relace, fázová a grupová rychlost, Fourierova analýza). Z linearizovaných MHD rovnic odvodíme základní typy disperzních relací v plazmatu (magnetoakustické vlny - Alfvénova vlna, F a S vlna; elektromagnetické vlny v plazmatu - O, X, R, L vlna, CMA diagram) a základní typy frekvencí. Další část přednášky bude věnována vlnám konečné amplitudy, nelineárním jevům (Landauův útlum) a solitonům

Cíle studia:

Vznešené

Obsah:

V úvodu přednášky budou probrány základní pojmy z teorie vlnění (disperzní relace, fázová a grupová rychlost, Fourierova analýza). Z linearizovaných MHD rovnic odvodíme základní typy disperzních relací v plazmatu (magnetoakustické vlny - Alfvénova vlna, F a S vlna; elektromagnetické vlny v plazmatu - O, X, R, L vlna, CMA diagram) a základní typy frekvencí. Další část přednášky bude věnována vlnám konečné amplitudy, nelineárním jevům (Landauův útlum) a solitonům

Osnovy přednášek:

1. Zvukové vlny v hydrodynamice.
2. MHD rovnice.
3. Nízkofrekvenční komplex, magnetoakustické vlny
4. Vysokofrekvenční komplex. Plazmové oscilace avlny.
5. Rezonanční a mezní frekvence.
6. CMA diagram
7. Jevy konečné amplitudy, Hartmanovo řešení.
8. Základní nestability v plazmatu.
9. Nestability proudového vlákna
10. Další nestability.
11. Magnetická rekonekce, alfa efekt.
12. Nelineární jevy.
13. Landauův útlum.
14. Solitony.

Osnovy cvičení:

rozměrová analýza linearizace rovnic Fourierova transformace získání disperzní relace výpočet fázové a grupové rychlosti výpočet mezních a rezonančních frekvencí nestability v disperzní relaci podmínky na rozhraní KdV rovnice nelineární jevy

Literatura:

1. P. Kulhánek: Úvod do teorie plazmatu; AGA 2011
2. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017
3. P. Kulhánek: Teorie elektromagnetického pole, online www.aldebaran.cz/studium/elmg.pdf, 2020

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Webová stránka:

https://www.aldebaran.cz/studium/tpla/ https://www.aldebaran.cz/studium/vnp/

Klíčová slova:

plasma, nestability, vlny, disperzní relace, nelineární jevy, rekonexe, soliton, Landauův útlum

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.