Popis předmětu - XP15DVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15DVN Diagnostika izolačních systémů vn a vvn
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Procházka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Procházka R. Kreditů:4
Cvičící:Procházka R. Semestr:L

Anotace:

Poruchovost provozu, příčiny a mechanismy. Vnitřní a vnější izolace elektrických zařízení. Diagnostické metody, použití v provozu. Výběr metod pro databázové systémy. Aplikace databázových systémů pro elektrické stroje a zařízení vn a vvn. Aplikace systémů s prvky umělé inteligence v elektrodiagnostice.

Osnovy přednášek:

1. Poruchovost provozu, příčiny a mechanismy.
2. Spolehlivost provozu a metody k jejímu zajištění.
3. Spolehlivost elektroenergetických prvků. Spolehlivostní schéma.
4. Pravděpodobnostní poruchové charakteristiky, jejich získávání a vyhodnocování.
5. Diagnostika izolačních systémů.
6. Diagnostické metody pro elektrické stroje točivé.
7. Diagnostické metody pro elektrické stroje netočivé.
8. Diagnostické metody pro izolační oleje.
9. Degradace olejů a papírové izolace v provozu. Chromatografická analýza.
10. Klasifikace a výběr diagnostických metod pro měření off-line a on-line. Provozní monitoring.
11. Vibrodiagnostika. Termodiagnostika, termovizní měření.
12. Měření výbojové činnosti v izolačních systémech elektrických strojů a zařízení vn a vvn.
13. Databázové systémy pro elektrodiagnostiku.
14. Užití metod umělé inteligence v elektrodiagnostice.

Osnovy cvičení:

1. Spolehlivost elektroenergetických prvků. Spolehlivostní schéma.
2. Stejnosměrné diagnostické metody.
3. Střídavé diagnostické metody.
4. Speciální diagnostické metody.
5. Diagnostické metody pro elektrické stroje točivé.
6. Diagnostické metody pro elektrické stroje netočivé.
7. Diagnostické metody pro izolační oleje.
8. Měření a vyhodnocování výbojové činnosti.
9. Diagnostické metody pro diagnostiku off-line.
10. Diagnostické metody pro diagnostiku on-line. Provozní monitoring.
11. Vibrodiagnostika. Provozní termodiagnostika.
12. Aplikace databázových systémů v elektrodiagnostice.
13. Aplikace expertních systémů v elektrodiagnostice.
14. Aplikace neuronových sítí v elektrodiagnostice.

Literatura:

1. Barták A., Mravináč L., Neumann J., Vařák J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. SNTL, Praha 1984.
2. Výpočtové a diagnostické metody určování životnosti statorového vinutí alternátorů. Směrnice ČEZ č. 15/87, 1987.
3. Myers, S.D. et al.: A guide to transformer maintenance. Akron (Ohio), TMI 1988.
4. König D., Rao Y.N.: Partial discharges in electrical power apparatus. VDE-Verlag, Berlin 1993.
5. Diagnostika alternátorů a transformátorů - směrnice. Zpráva ORGREZ č. 3 - 96 7200, Praha 1996.
6. Záliš K.: Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů. Academia, Praha 2005.

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, l
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Klíčová slova:

Elektrodiagnostika, izolační systém, diagnostické metody, elektroenergetika.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.