Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15ES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15ES Elektrické světlo Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Habel J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Habel J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Světlo jako činitel tvorby životního prostředí. Zraková pohoda. Fyziologie zrakového systému. Proces vidění. Fotometrické veličiny a jejich souvislosti. Charakteristiky prostorových vlastností osvětlení. Metody fotometrického ověřování parametrů osvětlení. Denní, sdružené a umělé osvětlení. Základy kolorimetrie. Světelné zdroje. Jejich druhy, parametry a vlastnosti. Typy a vlastnosti svítidel. Druhy osvětlovacích soustav a jejich parametry. Tokové metody výpočtu parametrů osvětlení. Bodový výpočet parametrů osvětlovacích soustav. Zásady osvětlování vnitřních a venkovních prostorů. Integrované a řízené osvětlovací soustavy.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15ES

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, l, p

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.11.2017 15:47:25, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.