Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15ET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15ET Elektrické teplo Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Kyncl J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Kyncl J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Formulace základních rovnic přenosu tepla a hmoty v elektromagnetických polích v kontinuu. Tepelné účinky elektromagnetických polí. Formulace úloh indukčního, dielektrického a obloukového ohřevu. Podobnost a analogie rovnic a jejich užití. Numerické metody v elektrickém teple.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15ET

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Holman, J.P.: Heat Transfer, McGraw-Hill, 2001 Metaxas, A.C: Foundations of Electroheat : A Unified Approach, John Wiley & Sons; 1 edition (July 11, 1996) Trott, M.: The Mathematica GuideBook for Numerics, Springer; 1 edition (October 12, 2005)

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.11.2017 09:47:48, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.