Popis předmětu - XP15ET

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15ET Elektrické teplo
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:4
Cvičící:Kyncl J. Semestr:L

Anotace:

Formulace základních rovnic přenosu tepla a hmoty v elektromagnetických polích v kontinuu. Tepelné účinky elektromagnetických polí. Formulace úloh indukčního, dielektrického a obloukového ohřevu. Podobnost a analogie rovnic a jejich užití. Numerické metody v elektrickém teple.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15ET

Obsah:

Tento kurz se zabývá fyzikálními zákony termodynamiky a obecnými termodynamickými ději. Dále jsou probírány jevy spojené s přenosem tepla, hmoty a energie, a to zejména z pohledu důležitosti pro návrh elektrotepelných zařízení. Zvláštní důraz je kladen na teoretický a praktický přenos tepla (vedení, konvekce, záření). Nedílnou součástí kurzu je formulace úlohy daného ohřevu pro výpočet. Výsledky teoretického zpracování jsou ukázány pomocí praktických příkladů z dnešního návrhu elektrických zařízení. Důraz je kladen na správnou fyzikální formulaci a použití pokročilých softwarových nástrojů.

Osnovy přednášek:

1. Fyzikální základy elektrického tepla – termodynamika
2. Matematický aparát fyziky kontinua
3. Fyzikální základy – přenos hybnosti, rovnice kontinuity
4. Fourier – Kirhchoffova rovnice
5. Přenos tepla konvekcí, kriteriální vztahy
6. Přenos tepla zářením – Planckův zákon, Kirhchoffův zákon
7. Přenos tepla zářením – řešení pomocí konfiguračních faktorů
8. Formulace úlohy – přímý odporový ohřev
9. Formulace úlohy - nepřímý odporový ohřev
10. Formulace úlohy – indukční ohřev neferomagnetických materiálů
11. Formulace úlohy – feromagnetických materiálů ohřev, kanálkové pece
12. Formulace úlohy – dielektrický a mikrovlnný ohřev
13. Modely elektrického oblouku
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Fyzikální základy elektrického tepla – termodynamika
2. Matematický aparát fyziky kontinua
3. Fyzikální základy – přenos hybnosti, rovnice kontinuity
4. Fourier – Kirhchoffova rovnice
5. Přenos tepla konvekcí, kriteriální vztahy
6. Přenos tepla zářením – Planckův zákon, Kirhchoffův zákon
7. Přenos tepla zářením – řešení pomocí konfiguračních faktorů
8. Formulace úlohy – přímý odporový ohřev
9. Formulace úlohy - nepřímý odporový ohřev
10. Formulace úlohy – indukční ohřev neferomagnetických materiálů
11. Formulace úlohy – feromagnetických materiálů ohřev, kanálkové pece
12. Formulace úlohy – dielektrický a mikrovlnný ohřev
13. Modely elektrického oblouku
14. Rezerva

Literatura:

Holman, J.P.: Heat Transfer, McGraw-Hill, 2001 Metaxas, A.C: Foundations of Electroheat : A Unified Approach, John Wiley & Sons; 1 edition (July 11, 1996) Trott, M.: The Mathematica GuideBook for Numerics, Springer; 1 edition (October 12, 2005)John H. Lienhard IV, John H. Lienhard V: A Heat Transfer Textbook, 4th edition. Massachusetts Institute of Technology. online: http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html,  Holman, J.P.: Heat Transfer, McGraw-Hill, 2001 Metaxas, A.C: Foundations of Electroheat :  A Unified Approach, - John Wiley & Sons; 1 edition (July 11, 1996) Trott, M.: The Mathematica GuideBook for Numerics, Springer; 1 edition (October 12, 2005)  Thermal Radiation Heat Transfer, 5th Edition by John R. Howell (Author), M. Pinar Menguc (Author), Robert Siegel (Author) ISBN-10: 1439805334

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.