Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15EZP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15EZP Energetika a životní prostředí Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Doležel I. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Doležel I.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Životní prostředí a podíl energetiky na jejím znečisťování. Skleníkový efekt. Monitorování znečistění. Vliv elektráren spalujících uhlí. Vliv jaderných elektráren. Vliv vodních elektráren . Vliv obnovitelných zdrojů energie. Metody a prostředky snižování vlivu energetiky na ŽP. Jaderná bezpečnost. Vliv přenosových zařízení na ŽP. Legislativa ochrany životního prostředí. Algoritmy řízení elektriz. soustavy s respektováním vlivu na ŽP

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15EZP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.11.2017 05:47:42, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.