Popis předmětu - XP15MVN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15MVN Měření při vysokém napětí
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Procházka R. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Procházka R. Kreditů:4
Cvičící:Procházka R. Semestr:L

Anotace:

Druhy zkušebních napětí a jejich výroba. Použití katodových osciloskopů pro snímání rychlých jevů. Číslicové osciloskopy, vlastnosti a základní parametry. Měřicí kabely, atenuátory. Rušivé vlivy při měření vysokých napětí. Měření impulzních napětí pomocí děličů, druhy děličů. Děliče pro snímání rychlých jevů, kalibrace děličů. Měření stejnosměrných vn, vysokoohmové odpory a děliče. Měření střídavých vn, měřidla pro zjištění efektivní hodnoty.Vrcholové voltmetry pro měření amplitudy snímaného jevu. Měření velkých impulzních proudů, shunty, Rogowskiho cívka. Zjišťování proudu na potenciálu s využitím světlovodů. Napěťové zkoušky transformátorů. Dielektrická měření při vysokém napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15MVN

Osnovy přednášek:

1. Druhy zkušebních napětí a jejich výroba.
2. Použití katodových osciloskopů pro snímání rychlých jevů.
3. Číslicové osciloskopy, vlastnosti a základní parametry.
4. Měřicí kabely, atenuátory.
5. Rušivé vlivy při měření vysokých napětí.
6. Měření impulsních napětí pomocí děličů, druhy děličů.
7. Děliče pro snímání rychlých jevů, kalibrace děličů.
8. Měření stejnosměrných vn, vysokoohmové odpory a děliče.
9. Měření střídavých vn, měřidla pro zjištění efektivní hodnoty.
10. Vrcholové voltmetry pro měření amplitudy snímaného jevu.
11. Měření velkých impulsních proudů, shunty, Rogowského cívka.
12. Zjišťování proudu na potenciálu s využitím světlovodů.
13. Napěťové zkoušky transformátorů.
14. Dielektrická měření při vysokém napětí.

Osnovy cvičení:

1. Oscilografické snímání impulsních napětí.
2. Snímání impulsních proudů.
3. Zjišťování proudové odolnosti přepěťových ochran.
4. Použití napěťových děličů.
5. Měření proudu na potenciálu.
6.-14.  Samostatná práce.

Literatura:

D. Kind, K.Feser: Vysokonapěťová zkušební technika, Vieweg/SBA Publications, 1999.

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, l
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.