Popis předmětu - XP15PEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15PEE Přenosy elektrické energie
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Müller Z. Kreditů:4
Cvičící:Müller Z. Semestr:L

Anotace:

Tento kurz se zabývá nejprve obecnou problematikou přepravních systémů s důrazem na spolehlivost a bezpečnost používaných struktur. Pro určení parametrů vedení je použita Rüdenbergova metoda. Dále je rozebírána problematika náhradních obvodů se soustředěnými a rozprostřenými parametry a jsou analyzovány vlastnosti dálkových přenosů a použití náhradních T a Π článků. Kurz se dále zabývá klasifikací poruch a řešením poruchových stavů včetně pokročilých metod lokalizace poruch. Předmět se dále věnuje moderní problematice stejnosměrných přenosů a výpočtu parametrů ochranných systémů.

Obsah:

Tento kurz se zabývá nejprve obecnou problematikou přepravních systémů s důrazem na spolehlivost a bezpečnost používaných struktur. Pro určení parametrů vedení je použita Rüdenbergova metoda. Dále je rozebírána problematika náhradních obvodů se soustředěnými a rozprostřenými parametry a jsou analyzovány vlastnosti dálkových přenosů a použití náhradních T a Π článků. Kurz se dále zabývá klasifikací poruch a řešením poruchových stavů včetně pokročilých metod lokalizace poruch. Předmět se dále věnuje moderní problematice stejnosměrných přenosů a výpočtu parametrů ochranných systémů.

Osnovy přednášek:

1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

Osnovy cvičení:

1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

Literatura:

Bayliss, C., Hardy, B.: Transmission and Distribution Electrical Engineering. Newnes; 2012.

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c, p
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Klíčová slova:

Složkové soustavy, stabilita, ochrany vedení, spolehlivost, rušení, interference

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.11.2020 17:50:52, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.