Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - XP15PEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15PEE Přenosy elektrické energie Rozsah výuky:2+2s
Garanti:Tlustý J. Role:S Zakončení:Z,ZK
Vyučující:Tlustý J.
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Typy přenosů. Vícenásobná vedení. Složkové soustavy. Výpočet ustáleného chodu. Výpočet jedno a vícenásobných poruch. Speciální přechodové jevy v přenosovém systému. Ochrany vedení. Kompatibilita a interference sítí. Statická stabilita. Metody řešení statické stability. Dynamické stabilita. Metody řešení dynamické stability. Metody zvyšování stability. Spolehlivost systémů

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15PEE

Osnovy přednášek:

1. Jednotlivé komponenty rozvodného systému s elektrickými parametry
2. Řešení ustáleného chodu sítě
3. Řešení poruchového stavu sítě
4. Vícenásobná vedení
5. Výpočet jedno a vícenásobných poruch
7. Základy uzemňování a ochrana před nebezpečným dotykem
8. Ochrany vedení, princip chránění
9. Kompatibilita a interference sítí.
10. Venkovní vedení, mechanika vedení
11. Stabilita systémů
12. Průmyslové rozvody
13. Spolehlivost systémů
14. Mimořádné stavy v přenosovém systému

Osnovy cvičení:

Literatura:

Anders G. Rating of Electric Power Cables, IEEE Press 2001 Knight U.G.Power Systems in Emergencies. Wiley 2001 Godoy Simoes M. Renewable Energy Systems, CRC Press 2004

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c, p
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Klíčová slova:

Složkové soustavy, stabilita, ochrany vedení, spolehlivost, rušení, interference

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKK Před zařazením do oboru S
DOKP Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.11.2017 05:47:42, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.